Events

Events

Upcoming

Past Events

Upcoming

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านสื่อสารโทรคมนาคม ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ให้บริการในธุรกิจโทรคมนาคมแต่...

Past Events

ที่ดิน ถือเป็นทรัพยากรที่จำเป็นที่ช่วยสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ จึงจำเป็นที่จะต้องควบคุมและจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ GIS...