Esri Thailand | Smart City
Smart City
ESRI THAILAND ผู้เชี่ยวชาญด้าน Location Intelligence และตัวแทนจำหน่ายซอฟแวร์ ArcGIS แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี GIS รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเชิงแผนที่ ช่วยในการตอบคำถามและแก้ปัญหาให้กับธุรกิจและองค์กรต่างๆทั่วโลก ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ ค.ศ. 1969
ESRI, GIS, What is GIS, Location intelligence, วิเคราะห์ข้อมูล, ArcGIS, ระบบภูมิสารสนเทศ, ArcGIS Pro, ระบบ GIS, gis คืออะไร
5424
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5424,page-child,parent-pageid-5659,wp-custom-logo,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Smart City

Smart City

Smart City

ກ້າວໄປສູ່ຍຸກ Digital Transformation ດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີ GIS


ໃນປະຈຸບັນລັດຖະບານໄດ້ຕະໜັກເຖີງຄວາມສຳຄັນຂອງການປ່ຽນແປງອົງກອນຜ່ານການປະສົມປະສານລະຫວ່າງເທັກໂນໂລຍີດິຈິທັດແລະກົນລະຫຍຸດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອພັດທະນາການດຳເນີນການຂອງອົງກອນພາກລັດ ໂດຍການນຳເອົາເທັກໂນໂລຍີ GIS ມາໃຊ້ເພື່ອວິເຄາະປັນຫາວ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ພື້ນທີ່ນັ້ນແນວໃດ ເພື່ອການກະຈາຍໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໄດ້ລົງມືແກ້ປັນຫາຢ່າງວ່ອງໄວທັນໃຈແລະແນ່ອນ

ສ້າງຊຸມຊົນອັດສະລິຍະ

ໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ GIS ເປັນເຄື່ອງມືໃນການວາງແຜນ ບໍລິຫານຈັດການຊຸມຊົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີໃຫ້ເກີດຂື້ນໃນຊຸມຊົນ

ໃຊ້ຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ເປັນສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຂົ້າດ້ວຍກັນ

ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການເຊື່ອມໂຍງຂອງອຸປະກອນ Internet of Things (IoT) ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຂັບເຄື່ອນການດຳເນີນງານຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີGIS ແລະຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ສ້າງຊຸມຊົນທີ່ປອດໄພ ເພີ່ມສັກຂະຍະພາບການເຮັດວຽກໄດ້ກະຊັບ ວ່ອງໄວ ຍິ່ງຂື້ນ ນັ້ນໝາຍເຖີງການຍົກລະບົບຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທັງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນດ້ວຍ

ສະໜັບສະໜຸນກິດຈະກຳຂອງຊຸມຊົນ

ການໃຫ້ບໍລິການຂອງລັດກັບປະຊາຊົນໂດຍທົ່ວໆໄປ ເຊີ່ງປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ ຈະມີຄວາມຕ້ອງການບໍລິການຈາກພາກລັດແຕກຕ່າງກັນໄປ ການໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ GIS ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາກລັດຮູ້ເຖີງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວປະຊາຊົນຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເບິ່ງແຍງຊຸມຊົນ ໂດຍລະບົບຍັງຮອງຮັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນທີ່ສາມາດຮ້ອງຮຽນແຈ້ງເຫດດ່ວນເຫດຮ້າຍເຂົ້າມາໄດ້ ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນເປັນຫຼັກເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານງານຂອງການປົກຄອງສ່ວນທ້ອງຖິ່ນງ່າຍແລະວ່ອງໄວຂື້ນກວ່າເກົ່າ ແລະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນ

ກ້າວໄປສູ່ຍຸກ Digital Transformation ດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີ GIS


ໃນປະຈຸບັນລັດຖະບານໄດ້ຕະໜັກເຖີງຄວາມສຳຄັນຂອງການປ່ຽນແປງອົງກອນຜ່ານການປະສົມປະສານລະຫວ່າງເທັກໂນໂລຍີດິຈິທັດແລະກົນລະຫຍຸດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອພັດທະນາການດຳເນີນການຂອງອົງກອນພາກລັດ ໂດຍການນຳເອົາເທັກໂນໂລຍີ GIS ມາໃຊ້ເພື່ອວິເຄາະປັນຫາວ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ພື້ນທີ່ນັ້ນແນວໃດ ເພື່ອການກະຈາຍໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໄດ້ລົງມືແກ້ປັນຫາຢ່າງວ່ອງໄວທັນໃຈແລະແນ່ອນ

ສ້າງຊຸມຊົນອັດສະລິຍະ

ໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ GIS ເປັນເຄື່ອງມືໃນການວາງແຜນ ບໍລິຫານຈັດການຊຸມຊົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີໃຫ້ເກີດຂື້ນໃນຊຸມຊົນ

ໃຊ້ຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ເປັນສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຂົ້າດ້ວຍກັນ

ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການເຊື່ອມໂຍງຂອງອຸປະກອນ Internet of Things (IoT) ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຂັບເຄື່ອນການດຳເນີນງານຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີGIS ແລະຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ສ້າງຊຸມຊົນທີ່ປອດໄພ ເພີ່ມສັກຂະຍະພາບການເຮັດວຽກໄດ້ກະຊັບ ວ່ອງໄວ ຍິ່ງຂື້ນ ນັ້ນໝາຍເຖີງການຍົກລະບົບຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທັງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນດ້ວຍ

ສະໜັບສະໜຸນກິດຈະກຳຂອງຊຸມຊົນ

ການໃຫ້ບໍລິການຂອງລັດກັບປະຊາຊົນໂດຍທົ່ວໆໄປ ເຊີ່ງປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ ຈະມີຄວາມຕ້ອງການບໍລິການຈາກພາກລັດແຕກຕ່າງກັນໄປ ການໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ GIS ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາກລັດຮູ້ເຖີງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວປະຊາຊົນຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເບິ່ງແຍງຊຸມຊົນ ໂດຍລະບົບຍັງຮອງຮັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນທີ່ສາມາດຮ້ອງຮຽນແຈ້ງເຫດດ່ວນເຫດຮ້າຍເຂົ້າມາໄດ້ ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນເປັນຫຼັກເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານງານຂອງການປົກຄອງສ່ວນທ້ອງຖິ່ນງ່າຍແລະວ່ອງໄວຂື້ນກວ່າເກົ່າ ແລະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນ