App Builders

App Builders

ສ້າງແອບຂອງທ່ານເອງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂຽນໂປແກມ

ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເປັນນັກພັດທະນາໂປແກມ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເປັນນັກອອກແບບ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເປັນແມ້ແຕ່ນັກແຜນທີ່ ທີ່ຊ່ຽວຊານ ທ່ານສາມາດສ້າງແອບພິເຄຊັ່ນແຜນທີ່ທີ່ໜ້າມະຫັດສະຈັນໂດຍໃຊ້ແບນຂອງທ່ານເອງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂຽນໂປແກມ

ສ້າງເວັບແອັບພິເຄຊັ່ນທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະໜ້າທຶ້ງ

ສ້າງເວັບແອບພິເຄຊັ່ນແບບ responsive ທີ່ທັນສະໄຫມ ເພີ່ມເຕີມຟັງຊັ້ນລະດັບສູງດ້ວຍ widget ທີ່ທ່ານສາມາດລາວ ວາງ ແລະກຳໜົດຄ່າໄດ້

Tip: ໃຊ້ການແຕ້ມນິ້ວ (Swipe) ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດທີ່ຫຼາຍຂື້ນ ເບິ່ງລຸ່ມຊັ້ນຂໍ້ມູນ ຫຼືເບິ່ງຜົນກະທົບຂອງເຫດການ

ສ້າງແອບພິເຄຊັ່ນດຽວສຳລັບອຸປະກອນທັງໝົດ

ສ້າງແອບພິເຄຊັ່ນຂອງທ່ານເພື່ອເຮັດວຽກໃນອຸປະກອນທັງໝົດ ລວມທັງ iOS, Android, Windows, OS X ແລະ Linux ດ້ວຍຫຼາກຫຼາຍແພດຟອມຫຼືແພດຟອມດຽວ ໃຊ້ເທມເພດທີ່ສ້າງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍແລະວ່ອງໄວ

Tip:ດາວໂຫຼດຕົວຢ່າງໂປແກມທີ່ເຮົາມີໃຫ້ ເພື່ອທົດສອບຟັງຊັ່ນການເຮັດວຽກຕ່າງໆທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ນຳໄປລວມໃນແອບຂອງທ່ານ ທົດລອງດ້ວຍ ArcGIS AppStudio

ແບ່ງປັນກັບທຸກຄົນ ຫຼືພຽງບາງຄົນ

ຄວບຄຸມຜູ້ທີ່ເບິ່ງເຫັນແອບພິເຄຊັ່ນຂອງທ່ານດ້ວຍສິດການເຂົ້າເຖີງແລະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນບໍ່ວ່າຈະເລືອກອອນໄລນ໌ສຳລັບຜູ້ຊົມນັບລ້ານ ຫຼືແບ່ງປັນສະເພາະກຸ່ມຫຼືບຸກຄົນຕາມທີ່ທ່ານເລືອກ
ຝັງແອບພິເຄຊັ່ນໃນເວັບໄຊຕ໌ແລະບ໊ອກຂອງທ່ານ ທົດລອງດ້ວຍ ArcGIS Story Maps


ดู Apps ที่เกี่ยวข้อง

ArcGIS Web AppBuilder 

สร้างแอปทำแผนที่สำหรับเว็บไซต์ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

ArcGIS Configurable Apps

วิธีง่ายๆ เพื่อสื่อสารกับผู้ชมของคุณและแบ่งปันเรื่องราว Configurable apps เป็นวิธีที่เร็วและง่ายที่สุด เพื่อเปลี่ยนแผนที่ไปเป็นแอปที่แชร์ได้

ສ້າງແອບຂອງທ່ານເອງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂຽນໂປແກມ

ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເປັນນັກພັດທະນາໂປແກມ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເປັນນັກອອກແບບ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເປັນແມ້ແຕ່ນັກແຜນທີ່ ທີ່ຊ່ຽວຊານ ທ່ານສາມາດສ້າງແອບພິເຄຊັ່ນແຜນທີ່ທີ່ໜ້າມະຫັດສະຈັນໂດຍໃຊ້ແບນຂອງທ່ານເອງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂຽນໂປແກມ

ສ້າງເວັບແອັບພິເຄຊັ່ນທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະໜ້າທຶ້ງ

ສ້າງເວັບແອບພິເຄຊັ່ນແບບ responsive ທີ່ທັນສະໄຫມ ເພີ່ມເຕີມຟັງຊັ້ນລະດັບສູງດ້ວຍ widget ທີ່ທ່ານສາມາດລາວ ວາງ ແລະກຳໜົດຄ່າໄດ້

Tip: ໃຊ້ການແຕ້ມນິ້ວ (Swipe) ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດທີ່ຫຼາຍຂື້ນ ເບິ່ງລຸ່ມຊັ້ນຂໍ້ມູນ ຫຼືເບິ່ງຜົນກະທົບຂອງເຫດການ

ສ້າງແອບພິເຄຊັ່ນດຽວສຳລັບອຸປະກອນທັງໝົດ

ສ້າງແອບພິເຄຊັ່ນຂອງທ່ານເພື່ອເຮັດວຽກໃນອຸປະກອນທັງໝົດ ລວມທັງ iOS, Android, Windows, OS X ແລະ Linux ດ້ວຍຫຼາກຫຼາຍແພດຟອມຫຼືແພດຟອມດຽວ ໃຊ້ເທມເພດທີ່ສ້າງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍແລະວ່ອງໄວ

Tip:ດາວໂຫຼດຕົວຢ່າງໂປແກມທີ່ເຮົາມີໃຫ້ ເພື່ອທົດສອບຟັງຊັ່ນການເຮັດວຽກຕ່າງໆທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ນຳໄປລວມໃນແອບຂອງທ່ານ ທົດລອງດ້ວຍ ArcGIS AppStudio

ແບ່ງປັນກັບທຸກຄົນ ຫຼືພຽງບາງຄົນ

ຄວບຄຸມຜູ້ທີ່ເບິ່ງເຫັນແອບພິເຄຊັ່ນຂອງທ່ານດ້ວຍສິດການເຂົ້າເຖີງແລະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນບໍ່ວ່າຈະເລືອກອອນໄລນ໌ສຳລັບຜູ້ຊົມນັບລ້ານ ຫຼືແບ່ງປັນສະເພາະກຸ່ມຫຼືບຸກຄົນຕາມທີ່ທ່ານເລືອກ
ຝັງແອບພິເຄຊັ່ນໃນເວັບໄຊຕ໌ແລະບ໊ອກຂອງທ່ານ ທົດລອງດ້ວຍ ArcGIS Story Maps


ดู Apps ที่เกี่ยวข้อง

ArcGIS Web AppBuilder 

สร้างแอปทำแผนที่สำหรับเว็บไซต์ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

ArcGIS Configurable Apps

วิธีง่ายๆ เพื่อสื่อสารกับผู้ชมของคุณและแบ่งปันเรื่องราว Configurable apps เป็นวิธีที่เร็วและง่ายที่สุด เพื่อเปลี่ยนแผนที่ไปเป็นแอปที่แชร์ได้