Insights for ArcGIS

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงแผนที่

Insights for ArcGIS เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบเชิงพื้นที่ในรูปแบบ Location Intelligence ที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายๆ ผ่านเว็บบราวเซอร์ Insights for ArcGIS จะช่วยให้คุณได้หาคำตอบที่อัจฉริยะ เห็นนัยยะสำคัญของข้อมูล เข้าใจเหตุและผลหรือความสัมพันธ์ของข้อมูล และยังสามารถสร้าง Data Story ที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ทั้งหมดนี้โดยการเชื่อมต่อกับข้อมูลโดยตรง แล้วใช้แผนที่ ตาราง แผนภูมิ ในการเปลี่ยนจากข้อมูลธรรมดาเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกให้เหมาะกับความต้องการและเพียงพอต่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้

ใช้งานง่าย และประสิทธิภาพสูง

เจาะลึกข้อมูลและวิเคราะห์อย่างชาญฉลาดทั้งในด้าน Spatial, Statistical, หรือ Predictive ซึ่งสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วย Insights for ArcGIS ปฏิวัติการตัดสินใจเชิงธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ที่นำมาซึ่งความเข้าใจข้อมูลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จากมุมมองการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงแผนที่

วิเคราะห์แบบ Drag and Drop

ทำงานง่าย แบบที่คุณคุ้นเคย

วิเคราะห์และเห็นภาพรวมไปพร้อมๆ กัน เพียงแค่ลากและวางข้อมูลตามที่ต้องการเพื่อถามคำถามและดูคำตอบ มี Guided Workflow ช่วยในการตอบคำถามเชิงพื้นที่ที่อาจจะเกี่ยวข้อง เช่น มีอะไรอยู่ในพื้นที่บ้าง แต่ละข้อมูลมันสัมพันธ์กันอย่างไร หรือข้อมูลมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

วิเคราะห์ข้อมูล Spatial และ Tabular ร่วมกัน

วิเคราะห์ข้อมูลหลายรูปแบบร่วมกัน

รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูลเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตาราง ข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลจาก ArcGIS, Basemap, Boundaries หรืออื่นๆ เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ ที่สามารถเลือกได้มากกว่า 20 รูปแบบ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคุณจะได้เห็นและเข้าใจแนวโน้ม รูปแบบ และความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกิดขึ้น โดยสามารถเลือกใช้กระบวนการการวิเคราะห์ได้ตั้งแต่แบบพื้นฐานไปจนถึงแบบชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น Regression, Predict Variable, การคำนวนค่า Density, หรือ Aggregation

ทำซ้ำขั้นตอนการวิเคราะห์

ระบบจดจำขั้นตอนการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ

Insights จดจำขั้นตอนการวิเคราะห์ จึงทำให้การวิเคราะห์ครั้งต่อไปเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และยังสามารถแชร์ขั้นตอนการวิเคราะห์ให้กับบุคคลอื่นในองค์กรได้อีกด้วย

แชร์ผลลัพธ์การวิเคราะห์

ให้ข้อมูลเล่าเรื่อง

เปลี่ยนการวิเคราะห์ของคุณเป็น Interactive Data Stories ที่สามารถใส่ ข้อความ ลิ้งค์ รูปภาพ วีดีโอ หรืออื่นๆ ในการแสดงที่มาที่ไปและผลของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ในการส่งรายงาน หรือเพื่อโน้มน้าวขอความสนับสนุนจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Insights for ArcGIS ทำงานอย่างไร

นำเข้าข้อมูล

เชื่อมต่อโดยตรงสู่ข้อมูล และทด้วยการ Drag and Drop บนหน้าการใช้งาน จัดหามุมมองในการแสดงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ แผนภูมิ หรือตาราง

ตั้งคำถามและหาคำตอบ

ทำความเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อน ตอบคำถามที่จะนำไปสู่การการเลือกเครื่องมือที่ถูกต้อง หรือเริ่มการวิเคราะห์ได้ทันที เพื่อความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ของผู้คน สถานที่ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเชิงพื้นที่

แสดงผลลัพธ์

สร้าง Interactive Data Story แสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์ สามารถแสดงขั้นตอนการได้มาซึ่งผลลัพธ์อย่างละเอียด (Analysis Workflow) และแชร์ขั้นตอนนั้นให้ผู้ใช้งานอื่นไปวิเคราะห์กับข้อมูลของตนเองได้

ลองใช้ Insights for ArcGIS  ฟรี คลิ๊กเลย!!

Main

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงแผนที่

Insights for ArcGIS เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบเชิงพื้นที่ในรูปแบบ Location Intelligence ที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายๆ ผ่านเว็บบราวเซอร์ Insights for ArcGIS จะช่วยให้คุณได้หาคำตอบที่อัจฉริยะ เห็นนัยยะสำคัญของข้อมูล เข้าใจเหตุและผลหรือความสัมพันธ์ของข้อมูล และยังสามารถสร้าง Data Story ที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ทั้งหมดนี้โดยการเชื่อมต่อกับข้อมูลโดยตรง แล้วใช้แผนที่ ตาราง แผนภูมิ ในการเปลี่ยนจากข้อมูลธรรมดาเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกให้เหมาะกับความต้องการและเพียงพอต่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้

ใช้งานง่าย และประสิทธิภาพสูง

เจาะลึกข้อมูลและวิเคราะห์อย่างชาญฉลาดทั้งในด้าน Spatial, Statistical, หรือ Predictive ซึ่งสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วย Insights for ArcGIS ปฏิวัติการตัดสินใจเชิงธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ที่นำมาซึ่งความเข้าใจข้อมูลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จากมุมมองการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงแผนที่

วิเคราะห์แบบ Drag and Drop

ทำงานง่าย แบบที่คุณคุ้นเคย

วิเคราะห์และเห็นภาพรวมไปพร้อมๆ กัน เพียงแค่ลากและวางข้อมูลตามที่ต้องการเพื่อถามคำถามและดูคำตอบ มี Guided Workflow ช่วยในการตอบคำถามเชิงพื้นที่ที่อาจจะเกี่ยวข้อง เช่น มีอะไรอยู่ในพื้นที่บ้าง แต่ละข้อมูลมันสัมพันธ์กันอย่างไร หรือข้อมูลมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

วิเคราะห์ข้อมูล Spatial และ Tabular ร่วมกัน

วิเคราะห์ข้อมูลหลายรูปแบบร่วมกัน

รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูลเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตาราง ข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลจาก ArcGIS, Basemap, Boundaries หรืออื่นๆ เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ ที่สามารถเลือกได้มากกว่า 20 รูปแบบ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคุณจะได้เห็นและเข้าใจแนวโน้ม รูปแบบ และความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกิดขึ้น โดยสามารถเลือกใช้กระบวนการการวิเคราะห์ได้ตั้งแต่แบบพื้นฐานไปจนถึงแบบชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น Regression, Predict Variable, การคำนวนค่า Density, หรือ Aggregation

ทำซ้ำขั้นตอนการวิเคราะห์

ระบบจดจำขั้นตอนการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ

Insights จดจำขั้นตอนการวิเคราะห์ จึงทำให้การวิเคราะห์ครั้งต่อไปเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และยังสามารถแชร์ขั้นตอนการวิเคราะห์ให้กับบุคคลอื่นในองค์กรได้อีกด้วย

แชร์ผลลัพธ์การวิเคราะห์

ให้ข้อมูลเล่าเรื่อง

เปลี่ยนการวิเคราะห์ของคุณเป็น Interactive Data Stories ที่สามารถใส่ ข้อความ ลิ้งค์ รูปภาพ วีดีโอ หรืออื่นๆ ในการแสดงที่มาที่ไปและผลของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ในการส่งรายงาน หรือเพื่อโน้มน้าวขอความสนับสนุนจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Insights for ArcGIS ทำงานอย่างไร

นำเข้าข้อมูล

เชื่อมต่อโดยตรงสู่ข้อมูล และทด้วยการ Drag and Drop บนหน้าการใช้งาน จัดหามุมมองในการแสดงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ แผนภูมิ หรือตาราง

ตั้งคำถามและหาคำตอบ

ทำความเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อน ตอบคำถามที่จะนำไปสู่การการเลือกเครื่องมือที่ถูกต้อง หรือเริ่มการวิเคราะห์ได้ทันที เพื่อความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ของผู้คน สถานที่ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเชิงพื้นที่

แสดงผลลัพธ์

สร้าง Interactive Data Story แสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์ สามารถแสดงขั้นตอนการได้มาซึ่งผลลัพธ์อย่างละเอียด (Analysis Workflow) และแชร์ขั้นตอนนั้นให้ผู้ใช้งานอื่นไปวิเคราะห์กับข้อมูลของตนเองได้

ลองใช้ Insights for ArcGIS  ฟรี คลิ๊กเลย!!