ArcGIS for Mobile

Solutions

แอพพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

แอพพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กรไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลาย

 • ได้ออกตัวแอพพลิเคชัน ArcGIS และ Collector รองรับการทำงานบนอุปกรณ์สื่อสารรูปแบบต่างๆ
 • สามารถดูแผนที่, เก็บข้อมูล, จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
 • สามารถเข้าถึงและแชร์ข้อมูลในระดับองค์กรผ่านทาง ArcGIS Online หรือ ArcGIS Enterprise
 • มาพร้อมกับ SDK สำหรับพัฒนาแอพพลิเคชันทางด้านแผนที่ที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ

ArcGIS for Windows Mobile

ArcGIS for Windows Mobile ช่วยให้การทำงานมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและทำให้เจ้าหน้าที่เห็นภาพรวมในการทำงาน

 • ออกแบบแอพพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สื่อสารบน Windows mobile และ Windows tablet
 • มีการจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ สามารถตั้งค่าการทำงาน และ การเริ่มต้นการใช้งานแอพพลิเคชันได้ทันที
 • เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์และผู้ใช้งานบนเดสก์ท็อป
 • มาพร้อมกับ .NET SDK สำหรับพัฒนาแอพพลิเคชันเพิ่มเติม

ArcPad

ArcPad เพิ่มความถูกต้องของการเก็บข้อมูล และปรับปรุงขั้นตอนการออกสำรวจภาคสนามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • มีคุณสมบัติในการทำงานแบบ Map-Centric และรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows รวมทั้งมีแอปพลิเคชันในการเก็บข้อมูลสำหรับนักภูมิศาสตร์ขั้นสูง
 • มีความสามารถในการทำงานทางด้านภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นสูง พร้อมทั้งสนับสนุนการเก็บข้อมูลที่ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า
 • รองรับการใช้งานร่วมกับ GPS เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการหลังงานออกภาคสนาม
 • สนับสนุนการใช้งานข้อมูลตารางที่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน

Main

Solutions

แอพพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

แอพพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กรไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลาย

 • ได้ออกตัวแอพพลิเคชัน ArcGIS และ Collector รองรับการทำงานบนอุปกรณ์สื่อสารรูปแบบต่างๆ
 • สามารถดูแผนที่, เก็บข้อมูล, จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
 • สามารถเข้าถึงและแชร์ข้อมูลในระดับองค์กรผ่านทาง ArcGIS Online หรือ ArcGIS Enterprise
 • มาพร้อมกับ SDK สำหรับพัฒนาแอพพลิเคชันทางด้านแผนที่ที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ

ArcGIS for Windows Mobile

ArcGIS for Windows Mobile ช่วยให้การทำงานมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและทำให้เจ้าหน้าที่เห็นภาพรวมในการทำงาน

 • ออกแบบแอพพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สื่อสารบน Windows mobile และ Windows tablet
 • มีการจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ สามารถตั้งค่าการทำงาน และ การเริ่มต้นการใช้งานแอพพลิเคชันได้ทันที
 • เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์และผู้ใช้งานบนเดสก์ท็อป
 • มาพร้อมกับ .NET SDK สำหรับพัฒนาแอพพลิเคชันเพิ่มเติม

ArcPad

ArcPad เพิ่มความถูกต้องของการเก็บข้อมูล และปรับปรุงขั้นตอนการออกสำรวจภาคสนามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • มีคุณสมบัติในการทำงานแบบ Map-Centric และรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows รวมทั้งมีแอปพลิเคชันในการเก็บข้อมูลสำหรับนักภูมิศาสตร์ขั้นสูง
 • มีความสามารถในการทำงานทางด้านภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นสูง พร้อมทั้งสนับสนุนการเก็บข้อมูลที่ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า
 • รองรับการใช้งานร่วมกับ GPS เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการหลังงานออกภาคสนาม
 • สนับสนุนการใช้งานข้อมูลตารางที่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน