Telecommunications

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่

Location Intelligence หรือการสร้างความอัจฉริยะที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองใหม่ๆ เช่น แนวโน้มประชากรและข้อมูลทางการตลาดในเชิงพื้นที่ ทำให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับสายเคเบิล เสาส่งสัญญานและพื้นที่ให้บริการ ตอบสนองการบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และกำหนดขอบเขตการลงทุนที่ดีในอนาคต ด้วยข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่กระชับ เข้าใจง่าย ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ  (GIS) ทำให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าไปจนถึงฝ่ายบริหาร สามารถเข้าถึงข้อมูลและแผนที่แบบโต้ตอบที่ใช้งานได้ง่าย เพื่อให้ได้คำตอบอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การตัดสินใจอันชาญฉลาด ฝ่ายขายจะไม่เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขายสินค้าหรือตัวสินค้า แต่ยังรู้ลึกไปถึงข้อมูลว่าใครที่จะเป็นลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการเปลี่ยนข้อมูลที่คุณมี ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริการอีกด้วย

Benefits

Empower

การบริการลูกค้าที่ดีขึ้นอยู่กับตัวแทนที่ยอดเยี่ยม เพิ่มขีดความสามารถการบริการที่ดี ด้วยแผนที่แบบโต้ตอบที่มีความหลากหลาย ที่ช่วยให้คุณรู้คำตอบสิ่งที่กำลังค้นหาได้ทันที่

Retain

แยกพื้นที่ปัญหา และใช้ข้อมูลภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า

Grow

วิเคราะห์และระบุโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำแผนที่พื้นที่การให้บริการในปัจจุบัน และเปรียบเทียบพื้นที่เป้าหมายในอนาคต เพื่อนำมาแผนวางกลยุทธ์ตามแต่ละพื้นที่

Solutions

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ gis

ArcGIS for Telecommunications

เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระหว่างทีมงานภาคสนาม ไปยังสำนักงานแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ตัวแทนของคุณสามารถตอบคำถาม แบ่งปันข้อมูลภายใน หรือแชร์ข้อมูลบนแผนที่สาธารณะ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารที่สามารถควบคุมได้ เพื่อทำให้ให้การบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ArcGIS Online

ปรับใช้แผนที่เว็บที่มีการโต้ตอบแบบเรียลไทม์กับอุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์ ทำงานเชิงรุกด้วยแอปพลิเคชันและชุดข้อมูลที่พร้อมใช้งานของ ESRI สร้างแผนที่ได้อย่างง่ายดาย โดยที่ไม่ต้องฝึกอบรมระบบ GIS มาก่อน และสามารถกำหนดผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วย ArcGIS Online ที่สามารถใช้งานได้กับหลายอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปและเบราว์เซอร์

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ
ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ออนไลน์

ArcGIS for Mobile

สร้างและแบ่งปันแผนที่เว็บและแอปพลิเคชัน ด้วยโซลูชันบนมือถือ สามารถปรับปรุงการดำเนินงานภาคสนามให้ดียิ่งขึ้น และทำให้การตัดสินใจทางธุรกิจดีมากขึ้น ทีมงานสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แบบทันทีทันใด

แสดงให้เห็นโอกาสใหม่

มีโอกาสมากมายในยุคแห่งการเชื่อมต่อแบบไร้สาย สร้างแผนที่เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก เช่นข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและอุปสรรคตามธรรมชาติ ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอัจฉริยะทั้งหมด เพื่อให้มองเห็นภาพใหญ่และขีดความสามารถการสื่อสารแบบไร้สาย ทำให้เกิดการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยมุมมองใหม่

Benefits

Plan

สามารถระบุการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงได้ เมื่อมีการวางแผนของข้อมูลเชิงพาณิชย์ ข้อมูลที่อยู่อาศัยและข้อมูลทางธรรมชาติร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่

Decide

สามารถแสดงรายงาน หรือ Dashboard สำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ

Act

มีข้อมูลที่พร้อมใช้งานได้เลย

Solutions

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ gis

ArcGIS for Telecommunications

เพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลาที่ใช้ในการวางแผน เชื่อมต่อทีมงานภาคสนามแต่ละคนเข้าด้วยกัน พร้อมเชื่อมต่อกับสำนักงาน และแบ่งปันข้อมูลพร้อมแผนที่สาธารณะให้กับลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องได้

ArcGIS Platform

สามารถแบ่งปันข้อมูลให้ทุกคนในองค์กร ได้มองเห็นข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบเดียวกัน ทำให้สามารถจัดการทรัพย์สิน ติดตามสถาพอากาศที่อาจมีผลต่อสินค้า และบริการ รับทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภาคสนาม ลดความซ้ำซ้อนของปัญหาที่พบได้

ArcGIS Platform ผู้ช่วยด้าน asset management
ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ

ArcGIS Pro

แปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ด้วยซอฟต์แวร์การสร้างแผนที่ที่รวมข้อมูลทั้งหมดทางภูมิศาสตร์ในที่เดียว ทำให้มองเห็นธุรกิจ โอกาส สอดคล้องกับกฎระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาคสนาม เมื่อคุณติดตั้งแผนที่อันทันสมัย ใช้งานง่าย ได้กับทุกอุปกรณ์สื่อสาร

เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายของคุณ

วางแผนสร้างและขยายการให้บริการไปยังสถานที่ที่มีความต้องการมากที่สุด ติดตามโครงการด้วยการวิเคราะห์เครือข่าย และการทำงานภาคสนามแบบเรียลไทม์ แบ่งปันข้อมูลให้กับคนอื่น เพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์ตลาด กำหนดเส้นทางเครือข่ายการสื่อสารภาคพื้นดินและจัดการสินทรัพย์ แล้วส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้อื่นในขั้นตอนต่อไป

Benefits

Empower

ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้นอยู่กับการบริการอันยอดเยี่ยม เพิ่มขีดความสามารถและสานต่อความสัมพันธ์ที่ดี ด้วยแผนที่ซึ่งช่วยตอบคำถามแก่ลูกค้า

Upsell

เมื่อทีมขายรู้ว่าใครดูแลผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยู่ พวกเขารู้วิธีให้ข้อเสนอการขายได้อย่างเหมาะสม

Build

ขยายการเข้าถึง ค้นหาลูกค้าใหม่ในพื้นที่เดิมที่คุณดูแลอยู่ และให้บริการลูกค้าเหล่านั้นอยากสมบูรณ์

Solutions

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ gis

ArcGIS for Telecommunications

การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาที่ใช้ในการวางแผนเครือข่าย ด้วยการเชื่อมต่อทีมงานภาคสนามไปยังสำนักงานและแบ่งปันข้อมูลภายใน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันและการตัดสินใจที่เร็วขึ้น เมื่อการบริการภายในเกิดความคล่องตัว การบริการลูกค้าก็มีประสิทธิภาพตามไปด้วย

ArcGIS Enterprise

เลือกชุดข้อมูลที่สามารถแบ่งปันในองค์กร ให้ทีมงานเข้าถึงแผนที่แบบโต้ตอบได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต สามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานเพื่อหารือเกี่ยวกับการอัพเดทข้อมูล ไม่ว่าที่ไหนด้วย ArcGIS Enterprise ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีที่สุดด้วยข้อมูลการทำงานร่วมกัน

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ
ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ออนไลน์

Esri Business Analyst

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ วิเคราะห์ความเสี่ยง ดูกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ลูกค้า สภาพตลาดผ่านแผนที่แบบ real time

Main

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่

สามารถแสดงผลข้อมูลภายในและภายนอก เช่น แนวโน้มประชากรและการตลาด ในทางภูมิศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับสายเคเบิล ทาวเวอร์และพื้นที่ให้บริการ ตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และกำหนดขอบเขตการลงทุนที่ดีในอนาคตด้วยความเชื่อมั่นทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากร และเพิ่มประสิทธิภาพ

Cable

เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตั้งแต่ตัวแทนบริการลูกค้าไปจนถึงคณะกรรมการสามารถเข้าถึงแผนที่แบบโต้ตอบที่ใช้งานง่ายด้วยข้อมูลที่มุ่งเน้นตามที่ทุกคนต้องการ เพื่อให้ได้คำตอบอย่างรวดเร็วและการตัดสินใจอันชาญฉลาด ด้วยการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นทรัพยากรที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้วย

Benefits

Empower

บริการลูกค้าที่ดีขึ้นอยู่กับตัวแทนที่ดี เพิ่มขีดความสามารถด้วย แผนที่แบบโต้ตอบที่หลากหลายที่สามารถติดตามผลได้แบบ Real time

Retain

แยกพื้นที่ปัญหา และใช้ข้อมูลภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า

Grow

ระบุโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำแผนที่ที่มีความครอบคลุมในปัจจุบันและเปรียบเทียบพื้นที่ความครอบคลุมที่นำเสนอกับกลยุทธ์ของสถานที่

Solutions

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ gis

ArcGIS for Telecommunications

เพิ่มประสิทธิภาพ เชื่อมต่อทีมงานภาคสนามไปยังสำนักงานแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ตัวแทนสามารถตอบคำถาม แบ่งปันข้อมูลภายในหรือกับแผนที่สาธารณะที่มีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารที่สามารถควบคุมได้ เพื่อให้การบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ

ArcGIS Online

ปรับใช้แผนที่เว็บที่มีการโต้ตอบแบบเรียลไทม์กับอุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์ ทำงานเชิงรุกด้วยแอปพลิเคชันพร้อมใช้งาน แม่แบบและชุดข้อมูลจากอีเอสอาร์ไอ สร้างแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้โดยไม่ต้องฝึกอบรมก่อนและกำหนดผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ออนไลน์

ArcGIS for Mobile

สร้างและแบ่งปันแผนที่เว็บและแอปพลิเคชัน ด้วยโซลูชันบนมือถือ และสามารถปรับปรุงการดำเนินงานภาคสนาม และทำให้การตัดสินใจทางธุรกิจดีมากขึ้น ทีมงานสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แบบทันทีทันใด

Wireless

แสดงให้เห็นโอกาสใหม่

มีโอกาสมากมายในยุคแห่งการเชื่อมต่อแบบไร้สาย สามารถสร้างแผนที่เครือข่ายกับข้อมูลภายนอก เช่นข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและอุปสรรคตามธรรมชาติ ใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนในเครือข่ายอัจฉริยะทั้งหมดเพื่อให้มองเห็นภาพใหญ่และขีดความสามารถการสื่อสารแบบไร้สาย ทำให้เกิดการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยมุมมองใหม่

Benefits

Plan

สามารถระบุการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงได้ เมื่อมีการวางแผนของข้อมูลเชิงพาณิชย์ ข้อมูลที่อยู่อาศัยและข้อมูลทางธรรมชาติร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่

Decide

สามารถแสดงรายงาน หรือ Dashboard สำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ

Act

มีข้อมูลที่พร้อมใช้งานได้เลย

Solutions

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ gis

ArcGIS for Telecommunications

เพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลาที่ใช้ในการวางแผน เชื่อมต่อทีมงานภาคสนามแต่ละคนเข้าด้วยกัน และเชื่อมต่อกับสำนักงาน และแบ่งปันข้อมูลพร้อมแผนที่สาธารณะให้กับลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียได้

ArcGIS Platform ผู้ช่วยด้าน asset management

ArcGIS Platform

สามารถแบ่งปันข้อมูลให้ทุกคนในองค์กร ได้มองเห็นข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบเดียวกัน ทำให้สามารถจัดการทรัพย์สิน ติดตามสถาพอากาศที่อาจมีผลต่อสินค้า และบริการ รับทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภาคสนาม ลดความซ้ำซ้อนของปัญหาที่พบได้

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ

ArcGIS Pro

แปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ด้วยซอฟต์แวร์การสร้างแผนที่ที่รวมข้อมูลทั้งหมดทางภูมิศาสตร์ในที่เดียว ทำให้มองเห็นธุรกิจ โอกาส สอดคล้องกับกฎระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาคสนาม เมื่อคุณติดตั้งแผนที่อันทันสมัย ใช้งานง่าย ได้กับทุกอุปกรณ์สื่อสาร

Wireline

เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายของคุณ

วางแผนสร้างและขยายการให้บริการไปยังสถานที่ที่มีความต้องการมากที่สุด ติดตามโครงการด้วยการวิเคราะห์เครือข่าย และการทำงานภาคสนามแบบเรียลไทม์ แบ่งปันข้อมูลให้กับคนอื่น เพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์ตลาด กำหนดเส้นทางเครือข่ายการสื่อสารภาคพื้นดินและจัดการสินทรัพย์ แล้วผลักดันข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้อื่นในขั้นตอนต่อไป

Benefits

Empower

ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้นอยู่กับการบริการอันยอดเยี่ยม เพิ่มขีดความสามารถสานต่อความสัมพันธ์ด้วยแผนที่ซึ่งช่วยตอบคำถามแก่ลูกค้า

Upsell

เมื่อทีมขายรู้ว่าใครครอบครองผลิตภัณฑ์อยู่ พวกเขารู้วิธีให้ข้อเสนอการขายอย่างเหมาะสม

Build

ขยายการเข้าถึง ค้นหาลูกค้าใหม่ในพื้นที่เดิมที่คุณดูแลอยู่ และให้บริการลูกค้าเหล่านั้นอยากสมบูรณ์

Solutions

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ gis

ArcGIS for Telecommunications

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาที่ใช้ในการวางแผนเครือข่าย ด้วยการเชื่อมต่อทีมงานภาคสนามไปยังสำนักงานและแบ่งปันข้อมูลภายในเพื่อการทำงานร่วมกัน และการตัดสินใจที่เร็วขึ้น เมื่อการบริการภายในเกิดความคล่องตัว การบริการลูกค้าก็มีประสิทธิภาพตามไปด้วย

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ

ArcGIS Enterprise

เลือกชุดข้อมูลที่สามารถแบ่งปันในองค์กร ให้ทีมงานเข้าถึงแผนที่แบบโต้ตอบทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต สามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานเพื่อหารือเกี่ยวกับการอัพเดทข้อมูล ไม่ว่าที่ไหนด้วย ArcGIS Enterprise ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีที่สุดด้วยข้อมูลการทำงานร่วมกัน

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ออนไลน์

Esri Business Analyst

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ความเสี่ยงภัย ดูกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ลูกค้า สภาพตลาดผ่านแผนที่แบบ real time