Map & Chart

แผนที่สามารถทำได้มากกว่าที่คุณคิด

ด้วยแพลตฟอร์มของ ESRI คุณสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียวแล้วนำมาผลิตแผนที่ได้หลายครั้ง ทำให้คุณสามารถบริหารจัดการการใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ข้อมูลได้ตามต้องการ การผลิตแผนที่คุณภาพสูง การออกแบบสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง และการมีข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ ข้อมูลและการให้บริการข้อมูลภูมิประเทศรูปแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ มาช่วยกันพัฒนาการสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้กับลูกค้าของคุณเพื่อช่วยให้การแก้ปัญหาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติประสบความสำเร็จด้วยแพลตฟอร์มของ ESRI

Insights

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำแผนที่ของทวีปยุโรป

Dutch Kadaster – หน่วยงานผลิตแผนที่ของเนเธอร์แลนด์ และ swisstopo – หน่วยงานรัฐบาลกลางเพื่อการผลิตแผนที่ภูมิประเทศของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้ ArcGIS สำหรับการผลิตแผนที่ ซึ่งหน่วยงานทั้ง 2 แห่ง ได้ตระหนักดีถึงค่าใช้จ่ายและเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากการผลิตแผนที่ที่รวดเร็วมากขึ้นสำหรับลูกค้าท่สนใจสั่งซื้อแผนที่ของหน่วยงาน สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่

แผนภูมิที่ชาญฉลาดสำหรับแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย

แม่น้ำฉางเจียงหรือแม่น้ำแยงซี ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ทอดตัวยาวที่สุดในประเทศจีน เป็นแม่น้ำที่ถูกใช้เป็นเส้นทางสำหรับการขนส่งสินค้าอย่างมากมาย ทำให้ Changjiang Water Bureau ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงคมนาคมของจีนใช้ ArcGIS สำหรับการสร้างแผนที่การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ – Electronic Navigation Charts (ENCs) สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่

ArcGIS ทำให้การจัดข้อมูลการบินดีขึ้น

ArcGIS for Aviation เป็นแพลทฟอร์มที่คุณต้องการหากอยากให้หน่วยงานของคุณเป็นหน่วยงานสร้างแผนที่เดินอากาศที่ทันสมัย ด้วยแพลทฟอร์มนี้คุณสามารถแสดงข้อมูลของคุณทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติที่ได้จากระบบที่ผลิตข้อมูลที่หลากหลายซึ่งรวมไปถึงข้อมูลในรูปแบบ CAD ด้วย หรือข้อมูลจากเซนเซอร์ที่มีการจัดเก็บแบบ real-time และข้อมูลจากระบบคลาวด์มาสร้างเป็นแผนที่ได้ สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ อ่านเพิ่มเติม

ทำให้การสำรวจสภาพแวดล้อมในป่าไม้ง่ายขึ้น

Watershed Sciences Inc. ได้เตรียมข้อมูลแผนที่ดิจิตอลให้กับผู้ใช้งานที่ใช้ ArcGIS แพลทฟอร์มของ Esri ด้วยจำนวนผู้ใช้มหาศาล ทั้งผู้ใช้จากหน่วยงานสำหรับสร้างแผนที่ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิ่น รวมไปถึงหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมได้วางใจในข้อมูลอันชาญฉลาดของหน่วยงานนี้ทำ เพื่อช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือที่ไว้วางใจตามคุณภาพที่ต้องการ

แพลตฟอร์มของ Esri มีความน่าเชื่อถือทั้งขั้นตอนการทำงาน และเครื่องมือต่าง ๆ ในการเก็บรักษา หรือเผยแพร่ข้อมูลด้วยความสมบูรณ์ ครบถ้วน สามารถอัพเดทแผนที่ของโครงการระยะยาวได้แบบทันที (real time) ด้วยแอปพลิเคชันเดียว

Benefits

Automate

การปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการผลิต ด้วยการเขียนเครื่องมือบางอย่างทำให้สามารถลดระยะเวลาในการสร้างแผนที่ได้

Innovate

ขยายขีดความสามารถข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ ให้มีความรวดเร็วในการสร้างแผนที่หลาย ๆ ขนาด และการสร้างภาพแบบ 3 มิติ

Collaborate

แบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย ArcGIS Platform ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถประสานงานกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

Solutions

ArcGIS Pro

การสร้างแผนที่อย่างถูกต้อง ต้องอาศัยแพลตฟอร์มแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความถูกต้องในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการกระจายข้อมูล ด้วย ArcGIS Pro ผู้สร้างแผนที่สามารถดึงข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง หลายรูปแบบ เพื่อสร้างแผนที่ตามความต้องการได้

Esri Production Mapping

สามารถสร้าง และรักษาแผนที่เชิงพื้นที่ ชาร์ท หรือข้อมูล ขนาดใหญ่จำนวนมาก ๆได้ สามารถลดต้นทุนด้วยการจัดการ หรือการเผยแพร่ข้อมูล GIS และข้อมูลเชิงพื้นที่ได้

Esri Defense Mapping

สามารถผลิต และรักษาคุณภาพฐานข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ และการทำแผนที่ทางทหาร และพลเรือนได้ จัดการขั้นตอนการผลิต และข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างแผนที่ภูมิประเทศและการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างแผนภูมิในทะเล

โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ทางทะเล มีการส่งมอบโซลูชันเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการให้กับองค์กรทางด้านอุทกศาสตร์ ผู้ผลิตแผนภูมิเชิงพาณิชย์ กองทัพเรือ ซึ่งแพลตฟอร์มด้าน Mapping & Charting ง่ายต่อการติดตั้ง ดำเนินการ สามารถป้อนข้อมูล รูปแบบ สร้างแผนที่ และวิเคราะห์ได้ในระบบเดียว

Benefits

Manage

ใส่ข้อมูล สร้างชาร์ท หรือแผนภูมิ และเสนอบริการได้แบบทันที (real time)

Transform

สามารถดู ค้นหา แหล่งทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากจุดศูนย์กลาง สามารถปรับแต่งเว็บได้

Collaborate

สามารถสร้างและปรับแต่ง ชาร์ท แผนภูมิได้ตามความต้องการ

Solutions

ArcGIS for Maritime: Charting

จะช่วยทำให้เกิดความยืดหยุ่น และมีความรวดเร็วในเรื่องของการดำเนินงาน การผลิต การแก้ปํญหา ของสำนักงานอุทกศาสตร์แห่งชาติ หน่วยงานที่ทำแผนภูมิ และผู้รับเหมาช่วง ซึ่งทาง Esri มาในรูปแบบของ GIS แพลตฟอร์ม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีมาตรฐาน

ArcGIS for Maritime: Bathymetry

เป็นส่วนขยายของ ArcGIS Pro ที่ง่ายต่อการจัดการและรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลทางด้าน GIS โดยโซลูชันนี้มีเครื่องมือการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ที่ทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูลทางทะเล

ArcGIS Pro

การสร้างแผนที่อย่างถูกต้อง ต้องอาศัยแพลตฟอร์มแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความถูกต้องในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการกระจายข้อมูล ด้วย ArcGIS Pro ตัวแทน หรือผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแผนที่ทางทะเล หรือการเดินเรือ สามารถดึงข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง หลายรูปแบบ เพื่อสร้างแผนที่ และวิเคราะห์ ตามความต้องการได้

Extend your charting capabilities above and beyond

การนำทางด้วยความปลอดภัยของการบินจะต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง ด้วยแพลตฟอร์มแผนภูมิของ Esri จะช่วยให้คุณจัดการข้อมูลการบิน การบริการ และขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างดี ด้วยการใช้เครื่องมือเชิงพื้นที่แบบมาตรฐานในการสร้าง และปรับปรุงข้อมูลได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังช่วยแกปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย

Benefits

Create

ได้มีการพัฒนา ตัวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการนำทางด้านการบินสำหรับใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สือสารอื่นๆ รวมทั้งอินเตอร์เน็ท

Manage

สามารถจัดการ และเก็บข้อมูล รวมถึงข้อมูล 3 มิติ รูปภาพบนเว็บ ได้ทั้งแบบ Public หรือ Private Cloud

Visualize

สามารถสร้างมุมมองในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ได้จากระบบที่แตกต่างกัน รวมถึง CAD , Cloud และแบบ Real time เซ็นเซอร์

Solutions

ArcGIS for Aviation: Airports

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล การควบคุมคุณภาพอย่างอัตโนมัติ หรือการขยายขีดความสามารถในการทำแผนที่อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการข้อมูลและคุณภาพมาตรฐานที่ถูกจัดขึ้นโดยสายการบินแห่งชาติทั่วโลก

ArcGIS for Aviation: Charting

ผู้จัดทำแผนภูมิเกี่ยวกับการบิน สามารถสร้าง แจกจ่ายข้อมูล รักษาระดับมาตรฐานของการบินด้วย ArcGIS for Aviation: Charting การแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ด้วยโมเดลการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการบิน

ArcGIS Pro

เจ้าหน้าที่ทางการบินต้องการแพลตฟอร์มที่สร้างแผนภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการแจกจ่ายข้อมูลอย่างถูกต้อง และด้วย ArcGIS Pro สามารถสร้างฐานข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง หลายรูปแบบ ทำให้กระบวนการทำงานด้านการวิเคราะห์ และการส่งมอบงานเป็นไปได้ด้วยดี

มองโลกในทุกมิติ

ภาพ 3 มิติทำให้ขจัดข้อจำกัดในการทำงาน สามารถเห็นข้อมูลเชิงลึกได้หลายมิติ หลายรูปแบบ ด้วย Esri แพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลของคุณกับการวิเคราะห์ข้อมูล และยังเชื่อมต่อข้อมูล lidar วีดีโอภาพเคลื่อนไหว หรือเซ็นเซอร์แบบ real time ทำให้มองเห็นภาพรวมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น

Benefits

Automate

มีความคล่องตัวมากขึ้นในการสร้างข้อมูลแบบ 3 มิติ สำหรับพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่ อย่างแผนที่ประเทศ หรือแผนที่เมือง

Transform

สามารถเห็นข้อมูลในมุมมองที่แต่งต่างกันออกไป โดยสามารถสร้างภาพแบบ 3 มิติได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานหรือเทคโนโลยี

Empower

สามารถแบ่งปัน หรือแชร์ข้อมูล 3 มิติในองค์กร ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่ต้องการ

Solutions

Esri CityEngine

ปรับปรุง การวางผังเมือง สถาปัตยกรรมและ การออกแบบด้วยเครื่องมือสร้างภาพ 3 มิติ สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง โครงการใหม่และโครงการเดิม ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการที่นำเสนอ และวางแผนการก่อสร้าง เพื่อการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ArcGIS Pro

สร้างแผนที่ จัดการทรัพย์สิน จัดสรรทรัพยากร และวัดผลการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือจะแบ่งปันหรือแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐ หรือผู้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเจรจาปัญหาท้องถิ่น และภูมิภาค

ArcGIS 3D Analyst

เครื่องมือวิเคราะห์แบบ 3 มิติ สามารถช่วยตรวจสอบรูปร่าง ความลาดชัน ความสูง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงและช่วยวิเคราะห์องค์ประกอบทางธรณีวิทยา เพื่อการใช้แหล่งธรรมชาติ หรือการใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง

ข้อมูลเชิงพื้นที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐาน

เทคโนโลยีของ Esri เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง หลายองค์กร หลายรูปแบบเข้าด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการเพิ่มคุณค่าของการสร้างข้อมูลโดย Spatial data infrastructure (SDI) บนแพลตฟอร์มของ Esri สามารถเชื่อมต่อกับภาครัฐบาล ภาคเอกชน ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับโลก ด้วยการประสานงานบนแผนที่แบบโต้ตอบ (map interactive) แผนที่อัจฉริยะ หรือข้อมูลที่ซับซ้อนได้

Benefits

Optimize

เกิดความคล่องตัวในกระบวนการดำเนินงาน ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และปฏิบัติงานได้ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

Enhance

แบ่งปันแผนที่ด้วยข้อมูลฐานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาขน เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ดีกว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

Enable

Web maps อัจฉริยะจะให้วิธีการสร้าง มุมมอง การแบ่งปันข้อมูลที่ซับซ้อนและสร้างสรรค์ความคิดได้

Solutions

ArcGIS Enterprise

นำหลักของ GIS มาอยู่ในมือของทุกคนในองค์กร ArcGIS Enterprise ช่วยให้เข้าถึงแผนที่ และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ทุกที่ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ด้วยการรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม

ArcGIS Online

เพิ่มประสิทธิภาพให้หน่วยงานสำหรับเนื้อหา GIS แอปพลิเคชัน และเทมเพลต ที่พร้อมใช้งาน ArcGIS Online ง่ายต่อการใช้งานในการสร้างเว็บแผนที่แบบโต้ตอบ และสามารถแชร์ข้อมูลให้ผู้อื่นได้

Main

แผนที่สามารถทำได้มากกว่าที่คุณคิด

ด้วยแพลตฟอร์มของ ESRI คุณสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียวแล้วนำมาผลิตแผนที่ได้หลายครั้ง ทำให้คุณสามารถบริหารจัดการการใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ข้อมูลได้ตามต้องการ การผลิตแผนที่คุณภาพสูง การออกแบบสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง และการมีข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ ข้อมูลและการให้บริการข้อมูลภูมิประเทศรูปแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ มาช่วยกันพัฒนาการสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้กับลูกค้าของคุณเพื่อช่วยให้การแก้ปัญหาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติประสบความสำเร็จด้วยแพลตฟอร์มของ ESRI

Insights

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำแผนที่ของทวีปยุโรป

Dutch Kadaster – หน่วยงานผลิตแผนที่ของเนเธอร์แลนด์ และ swisstopo – หน่วยงานรัฐบาลกลางเพื่อการผลิตแผนที่ภูมิประเทศของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้ ArcGIS สำหรับการผลิตแผนที่ ซึ่งหน่วยงานทั้ง 2 แห่ง ได้ตระหนักดีถึงค่าใช้จ่ายและเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากการผลิตแผนที่ที่รวดเร็วมากขึ้นสำหรับลูกค้าท่สนใจสั่งซื้อแผนที่ของหน่วยงาน สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่

แผนภูมิที่ชาญฉลาดสำหรับแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย

แม่น้ำฉางเจียงหรือแม่น้ำแยงซี ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ทอดตัวยาวที่สุดในประเทศจีน เป็นแม่น้ำที่ถูกใช้เป็นเส้นทางสำหรับการขนส่งสินค้าอย่างมากมาย ทำให้ Changjiang Water Bureau ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงคมนาคมของจีนใช้ ArcGIS สำหรับการสร้างแผนที่การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ – Electronic Navigation Charts (ENCs) สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่

ArcGIS ทำให้การจัดข้อมูลการบินดีขึ้น

ArcGIS for Aviation เป็นแพลทฟอร์มที่คุณต้องการหากอยากให้หน่วยงานของคุณเป็นหน่วยงานสร้างแผนที่เดินอากาศที่ทันสมัย ด้วยแพลทฟอร์มนี้คุณสามารถแสดงข้อมูลของคุณทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติที่ได้จากระบบที่ผลิตข้อมูลที่หลากหลายซึ่งรวมไปถึงข้อมูลในรูปแบบ CAD ด้วย หรือข้อมูลจากเซนเซอร์ที่มีการจัดเก็บแบบ real-time และข้อมูลจากระบบคลาวด์มาสร้างเป็นแผนที่ได้ สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ อ่านเพิ่มเติม

ทำให้การสำรวจสภาพแวดล้อมในป่าไม้ง่ายขึ้น

Watershed Sciences Inc. ได้เตรียมข้อมูลแผนที่ดิจิตอลให้กับผู้ใช้งานที่ใช้ ArcGIS แพลทฟอร์มของ Esri ด้วยจำนวนผู้ใช้มหาศาล ทั้งผู้ใช้จากหน่วยงานสำหรับสร้างแผนที่ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิ่น รวมไปถึงหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมได้วางใจในข้อมูลอันชาญฉลาดของหน่วยงานนี้ทำ เพื่อช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ อ่านเพิ่มเติม

Topographic

เครื่องมือที่ไว้วางใจตามคุณภาพที่ต้องการ

แพลตฟอร์มของ Esri มีความน่าเชื่อถือทั้งขั้นตอนการทำงาน และเครื่องมือต่าง ๆ ในการเก็บรักษา หรือเผยแพร่ข้อมูลด้วยความสมบูรณ์ ครบถ้วน สามารถอัพเดทแผนที่ของโครงการระยะยาวได้แบบทันที (real time) ด้วยแอปพลิเคชันเดียว

Benefits

Automate

การปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการผลิต ด้วยการเขียนเครื่องมือบางอย่างทำให้สามารถลดระยะเวลาในการสร้างแผนที่ได้

Innovate

ขยายขีดความสามารถข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ ให้มีความรวดเร็วในการสร้างแผนที่หลาย ๆ ขนาด และการสร้างภพแบบ 3 มิติ

Collaborate

แบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย ArcGIS Platform ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถประสานงานกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

Solutions

ArcGIS Pro

การสร้างแผนที่อย่างถูกต้อง ต้องอาศัยแพลตฟอร์มแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความถูกต้องในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการกระจายข้อมูล ด้วย ArcGIS Pro ผู้สร้างแผนที่สามารถดึงข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง หลายรูปแบบ เพื่อสร้างแผนที่ตามความต้องการได้

Esri Production Mapping

สามารถสร้าง และรักษาแผนที่เชิงพื้นที่ ชาร์ท หรือข้อมูล ขนาดใหญ่จำนวนมาก ๆได้ สามารถลดต้นทุนด้วยการจัดการ หรือการเผยแพร่ข้อมูล GIS และข้อมูลเชิงพื้นที่ได้

Esri Defense Mapping

สามารถผลิต และรักษาคุณภาพฐานข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ และการทำแผนที่ทางทหาร และพลเรือนได้ จัดการขั้นตอนการผลิต และข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างแผนที่ภูมิประเทศและการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Maritime

การสร้างแผนภูมิในทะเล

โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ทางทะเล มีการส่งมอบโซลูชันเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการให้กับองค์กรทางด้านอุทกศาสตร์ ผู้ผลิตแผนภูมิเชิงพาณิชย์ กองทัพเรือ ซึ่งแพลตฟอร์มด้าน Mapping & Charting ง่ายต่อการติดตั้ง ดำเนินการ สามารถป้อนข้อมูล รูปแบบ สร้างแผนที่ และวิเคราะห์ได้ในระบบเดียว

Benefits

Manage

ใส่ข้อมูล สร้างชาร์ท หรือแผนภูมิ และเสนอบริการได้แบบทันที (real time)

Transform

สามารถดู ค้นหา แหล่งทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากจุดศูนย์กลาง สามารถปรับแต่งเว็บได้

Collaborate

สามารถสร้างและปรับแต่ง ชาร์ท แผนภูมิได้ตามความต้องการ

Solutions

ArcGIS for Maritime: Charting

จะช่วยทำให้เกิดความยืดหยุ่น และมีความรวดเร็วในเรื่องของการดำเนินงาน การผลิต การแก้ปํญหา ของสำนักงานอุทกศาสตร์แห่งชาติ หน่วยงานที่ทำแผนภูมิ และผู้รับเหมาช่วง ซึ่งทาง Esri มาในรูปแบบของ GIS แพลตฟอร์ม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีมาตรฐาน

ArcGIS for Maritime: Bathymetry

เป็นส่วนขยายของ ArcGIS Pro ที่ง่ายต่อการจัดการและรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลทางด้าน GIS โดยโซลูชันนี้มีเครื่องมือการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ที่ทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูลทางทะเล

ArcGIS Pro

การสร้างแผนที่อย่างถูกต้อง ต้องอาศัยแพลตฟอร์มแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความถูกต้องในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการกระจายข้อมูล ด้วย ArcGIS Pro ตัวแทน หรือผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแผนที่ทางทะเล หรือการเดินเรือ สามารถดึงข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง หลายรูปแบบ เพื่อสร้างแผนที่ และวิเคราะห์ ตามความต้องการได้

Aviation

Extend your charting capabilities above and beyond

การนำทางด้วยความปลอดภัยของการบินจะต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง ด้วยแพลตฟอร์มแผนภูมิของ Esri จะช่วยให้คุณจัดการข้อมูลการบิน การบริการ และขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างดี ด้วยการใช้เครื่องมือเชิงพื้นที่แบบมาตรฐานในการสร้าง และปรับปรุงข้อมูลได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังช่วยแกปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย

Benefits

Create

ได้มีการพัฒนา ตัวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการนำทางด้านการบินสำหรับใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สือสารอื่นๆ รวมทั้งอินเตอร์เน็ท

Manage

สามารถจัดการ และเก็บข้อมูล รวมถึงข้อมูล 3 มิติ รูปภาพบนเว็บ ได้ทั้งแบบ Public หรือ Private Cloud

Visualize

สามารถสร้างมุมมองในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ได้จากระบบที่แตกต่างกัน รวมถึง CAD , Cloud และแบบ Real time เซ็นเซอร์

Solutions

ArcGIS for Aviation: Airports

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล การควบคุมคุณภาพอย่างอัตโนมัติ หรือการขยายขีดความสามารถในการทำแผนที่อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการข้อมูลและคุณภาพมาตรฐานที่ถูกจัดขึ้นโดยสายการบินแห่งชาติทั่วโลก

ArcGIS for Aviation: Charting

ผู้จัดทำแผนภูมิเกี่ยวกับการบิน สามารถสร้าง แจกจ่ายข้อมูล รักษาระดับมาตรฐานของการบินด้วย ArcGIS for Aviation: Charting การแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ด้วยโมเดลการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการบิน

ArcGIS Pro

เจ้าหน้าที่ทางการบินต้องการแพลตฟอร์มที่สร้างแผนภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการแจกจ่ายข้อมูลอย่างถูกต้อง และด้วย ArcGIS Pro สามารถสร้างฐานข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง หลายรูปแบบ ทำให้กระบวนการทำงานด้านการวิเคราะห์ และการส่งมอบงานเป็นไปได้ด้วยดี

3D and Imagery

มองโลกในทุกมิติ

ภาพ 3 มิติทำให้ขจัดข้อจำกัดในการทำงาน สามารถเห็นข้อมูลเชิงลึกได้หลายมิติ หลายรูปแบบ ด้วย Esri แพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลของคุณกับการวิเคราะห์ข้อมูล และยังเชื่อมต่อข้อมูล lidar วีดีโอภาพเคลื่อนไหว หรือเซ็นเซอร์แบบ real time ทำให้มองเห็นภาพรวมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น

Benefits

Automate

มีความคล่องตัวมากขึ้นในการสร้างข้อมูลแบบ 3 มิติ สำหรับพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่ อย่างแผนที่ประเทศ หรือแผนที่เมือง

Transform

สามารถเห็นข้อมูลในมุมมองที่แต่งต่างกันออกไป โดยสามารถสร้างภาพแบบ 3 มิติได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานหรือเทคโนโลยี

Empower

สามารถแบ่งปัน หรือแชร์ข้อมูล 3 มิติในองค์กร ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่ต้องการ

Solutions

Esri CityEngine

ปรับปรุง การวางผังเมือง สถาปัตยกรรมและ การออกแบบด้วยเครื่องมือสร้างภาพ 3 มิติ สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง โครงการใหม่และโครงการเดิม ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการที่นำเสนอ และวางแผนการก่อสร้าง เพื่อการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ArcGIS Pro

สร้างแผนที่ จัดการทรัพย์สิน จัดสรรทรัพยากร และวัดผลการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือจะแบ่งปันหรือแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐ หรือผู้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเจรจาปัญหาท้องถิ่น และภูมิภาค

ArcGIS 3D Analyst

เครื่องมือวิเคราะห์แบบ 3 มิติ สามารถช่วยตรวจสอบรูปร่าง ความลาดชัน ความสูง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงและช่วยวิเคราะห์องค์ประกอบทางธรณีวิทยา เพื่อการใช้แหล่งธรรมชาติ หรือการใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง

Spatial Data Infrastructure

ข้อมูลเชิงพื้นที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐาน

เทคโนโลยีของ Esri เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง หลายองค์กร หลายรูปแบบเข้าด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการเพิ่มคุณค่าของการสร้างข้อมูลโดย Spatial data infrastructure (SDI) บนแพลตฟอร์มของ Esri สามารถเชื่อมต่อกับภาครัฐบาล ภาคเอกชน ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับโลก ด้วยการประสานงานบนแผนที่แบบโต้ตอบ (map interactive) แผนที่อัจฉริยะ หรือข้อมูลที่ซับซ้อนได้

Benefits

Optimize

เกิดความคล่องตัวในกระบวนการดำเนินงาน ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และปฏิบัติงานได้ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

Enhance

แบ่งปันแผนที่ด้วยข้อมูลฐานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาขน เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ดีกว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

Enable

Web maps อัจฉริยะจะให้วิธีการสร้าง มุมมอง การแบ่งปันข้อมูลที่ซับซ้อนและสร้างสรรค์ความคิดได้

Solutions

ArcGIS Enterprise

นำหลักของ GIS มาอยู่ในมือของทุกคนในองค์กร ArcGIS Enterprise ช่วยให้เข้าถึงแผนที่ และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ทุกที่ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ด้วยการรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม

ArcGIS Online

เพิ่มประสิทธิภาพให้หน่วยงานสำหรับเนื้อหา GIS แอปพลิเคชัน และเทมเพลต ที่พร้อมใช้งาน ArcGIS Online ง่ายต่อการใช้งานในการสร้างเว็บแผนที่แบบโต้ตอบ และสามารถแชร์ข้อมูลให้ผู้อื่นได้