Urban and Regional Planning

การวางแผน และออกแบบในอนาคต

นักวางผังเมืองใช้เทคโนโลยีของ Esri เพื่อประเมินลักษณะที่ดีขึ้นของชุมชนในอนาคต โดยใช้วิธีการเชิงพื้นที่ในการสร้างความปลอดภัย สร้างสถานที่ที่มีชีวิตชีวา ซื่งผู้คนสามารถใช้ชีวิต ทำงาน เรียนรู้ และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้ นักวางแผน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก และนักออกแบบผังเมือง สามารถใช้แผนที่ของ Esri และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในการสร้างแบบจำลองของการเปลี่ยนแปลง ในกระบวนการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

Insights

ESRI cityengine ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ 3 มิติ

เครื่องมือสร้างภาพ 3 มิติ สำหรับการวางผังเมืองใหม่

เพียงแค่ลากและวางเลนจักรยานไว้ที่นี่ วางสวนสาธารณะไว้ตรงนี้ และสร้างภูมิทัศน์ของเมืองที่สมบูรณ์แบบ คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองขึ้นมาได้ทันทีด้วย Esri CityEngine

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ผังเมือง

เว็บไซต์ช่วยให้ประชาชนสามารถค้นหา สำรวจ และปรับปรุงสวนสาธารณะของเมืองในสหรัฐ

โครงการปาร์คสกอร์ ของเดอะทรัสต์ฟอร์พับบลิคแลนด์ ตรวจสอบว่ามีสวนสาธารณะเพียงพอต่อความต้องการของแต่ละชุมชนหรือไม่ สร้างขึ้นจาก ArcGIS ออกมาเป็นเครื่องมือ ParkScore ที่ช่วยให้บุคคลและผู้นำชุมชนร่วมกันปรับปรุงสวนสาธารณะทั้งระบบ

ESRI cityengine ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ smart city

แสดงผลการเปลี่ยนแปลง ออกแบบอนาคต

เป็นคำกล่าวเกี่ยวกับสถานะของ GeoDesign ในช่วงถาม-ตอบ กับ แคลลีน ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการของโรงเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์และภูมิสถาปัตยกรรมสตัคเคอร์แมน ที่มหาวิทยาลัยรัฐเพนซิลเวเนีย เธอเป็นผู้สอนหลักของหลักสูตร GeoDesign สำหรับบัณฑิตศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย  อ่านเพิ่มเติม

ESRI cityengine ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ผังเมือง

โซลูชั่น GeoDesign ของ Esri ในรายงานการ์ทเนอร์

รายงานฉบับใหม่จากการ์ทเนอร์ (GeoPlanner ที่ง่ายต่อการใช้งานของ Esri จะดึงดูดความสนใจของนักวางผังเมืองใหม่สู่ระบบ GIS) บทวิเคราะห์เกี่ยวกับ GeoPlanner สำหรับ ArcGIS และ Esri CityEngine  อ่านเพิ่มเติม

Interactive Demos

คืนพื้นที่อนุรักษ์แนวชายฝั่ง

คืนอาคารอนุรักษ์ใน ซินซินเนติ

ทำถนนในราลีให้สมบูรณ์

ทำให้ฝ่ายวางแผนของคุณทันสมัย

ทั่วโลกมีองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีของ Esri ในการวางแผนอย่างชาญฉลาด ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้เกิดชุมชนที่ดี ผู้นำรัฐบาล พันธมิตร รวมถึงประชาชน จะเห็นข้อมูลบนแผนที่ออฟไลน์และแผนที่ออนไลน์ และทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้น เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลการวางแผนที่เข้าใจได้ง่าย ด้วยวิธีการที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยของ Esri คุณสามารถจัดการเปลี่ยนแปลงในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้ครอบครอง รวมไปถึงกระบวนการในการออกใบอนุญาต ทำให้การวางแผนและการตัดสินใจทำได้โดยมีข้อมูลมากขึ้น ปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาต ช่วยให้ชุมชนของคุณเติบโตขึ้น ในขณะที่ยังสามารถปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมไว้ได้

Benefits

ปรับปรุง

ใช้ระบบ GIS เพื่อให้ขั้นตอนการวางแผนเป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะที่ผสมผสานความต้องการของชุมชนในปัจจุบันและอนาคตอย่างสมบูรณ์

สนับสนุน

เข้าใจความซับซ้อนของประชาชน และสิ่งแวดล้อมในชุมชนของคุณ ทำให้การตัดสินใจที่เกิดขึ้น ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของทุกคน

เติบโต

สร้างแผนการที่ตอบสนองความต้องการของประชากรที่กำลังที่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ต้องเพิ่มพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว

Offers

ใช้แพลตฟอร์ม ArcGIS ทำให้ฝ่ายวางแผนสามารถระบุขั้นตอนการทำงานต่างๆ และฟังก์ชั่นที่เขาต้องใช้ดำเนินการทุกวัน เน้นไปที่การสำรวจข้อเสนอที่เกี่ยวกับการวางแผน ให้เพิ่มความโปร่งใสช่วยเปิดการเข้าถึงข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด เรียนรู้เพิ่มเติม

ทำให้กระบวนการพัฒนาง่ายขึ้น

เทคโนโลยีของ ESRI ช่วยให้ฝ่ายวางแผนสามารถเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานร่วมกันกับนักพัฒนาได้ ทำให้แผนที่วางไว้ และกฎระเบียบที่ต้องใช้ร่วมกันมีการเผยแพร่ ก่อนข้อเสนอจะได้รับการอนุมัติ นักพัฒนาสามารถตรวจสอบข้อเสนอในแผนของเขาก่อนที่จะส่งไปขออนุมัติได้ การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทำให้กระบวนการตรวจสอบรวดเร็วขั้น ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และนักพัฒนาเอกชน

Benefits

แบ่งบัน

ทำให้ขั้นตอนการทำงานระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานครั้งเดียวแต่ใช้ร่วมกันได้หลายครั้ง

การสื่อสาร

แบ่งปันวิสัยทัศน์ของคุณ เกี่ยวกับอนาคตของชุมชนกับพัธมิตร และประชาชน เพื่อให้โครงการบรรลุความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น

ความเข้าใจ

การรู้ว่าสถานที่ที่จะสร้างอยู่ที่ไหนนั้น มีความสำคัญกว่าสิ่งที่สร้างคืออะไร ทำให้คุณได้ภาพกว้างที่สมบูรณ์ก่อนที่จะวางแผน

Offers

ArcGIS ช่วยให้นักวางแผน และนักพัฒนาเพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน มีการแบ่งบันข้อเสนอ และแผนร่วมกัน และทำให้เข้าใจชุมชนของเขาได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นภาครัฐ หรือ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอกชน สิ่งที่เรามุ่งเน้นคือทำให้การวางแผน เอื้อให้กระบวนการพัฒนาทำได้ได้ง่ายขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติม

ออกแบบโลกให้มีความยืดหยุ่น

การรวมพลังทางด้านวิทยาศาสตร์ของระบบ GIS ด้วยการออกแบบเพื่อสร้างความปลอดภัย มีชีวิตชีวา พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ปัญหาที่ซับซ้อน เช่นการกลายเป็นเมืองโลกาภิวัฒน์และสภาพอากาศที่รุนแรง ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง Geodesign สนับสนุนการวางแผนการทำงานร่วมกัน และแจ้งการตัดสินใจในประเด็นสำคัญต่างๆเหล่านี้ ใช้ Geodesign เพื่อพัฒนาโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ปรับปรุงชีวิตและนำไปสู่โลกที่มีความยืดหยุ่น

Benefits

รายงาน

ระบุการออกแบบด้วยบริบททางภูมิศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และสิ่งแวดล้อม

แนวทาง

แก้ปัญหาที่สำคัญของชุมชน ด้วยโซลูชั่นการออกแบบการใช้งานอย่างรวดเร็ว

ความร่วมมือ

แบ่งปันการออกแบบของคุณกับผู้ร่วมงาน และประชาชน เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จมากขึ้น

Offers

นักวางแผนได้รับมอบหมายให้ออกแบบโลกที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สำหรับประชากรในอนาคต Geodesign ตอบโจทย์ความต้องการแนวทางการวางแผนที่มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นองค์รวมมากขึ้น ใช้ประโยชน์จากการวางแผนที่เป็นนวัติกรรมใหม่ของเรา เพื่อสร้างชุมชนที่ชาญฉลาดสำหรับอนาคต เรียนรู้เพิ่มเติม

การทำงานร่วมกันกับชุมชน

ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีจากการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่แพร่หลายไปจนถึงการประมวลผลแบบคลาวด์ เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้คนคาดหวังที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐ ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจที่จะส่งผลกระทบต่อพวกเขา แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะแบ่งปันด้วยการใช้แผนที่กระดาษ เทคโนโลยี ESRI ช่วยให้ภาครัฐและเอกชน ทำแผนที่แบบไดนามิกที่พร้อมใช้งานแบบแผนที่ออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น สามารถมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อดึงดูดสมาชิกในชุมชน เพื่อที่จะได้รับความคิดเห็นจากประชาชนมากขึ้น

Benefits

เปิดโลกทัศน์

เปิดเผยข้อมูลร่วมกัน เพื่อกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริมประชาชนเพื่อพัฒนาแอปพลิชันที่แก้ปัญหาได้จริง

การสื่อสาร

แบ่งปันวิสัยทัศน์ของคุณในอนาคตกับประชาชนและพันธมิตร เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการมากขึ้น

การทำงานร่วมกัน

ใช้ความสามารถของแผนที่ออนไลน์ เพื่อถ่ายทอดความคิด เช่นเดียวกับการรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากประชาชน

Offers

แพลตฟอร์ม ArcGIS เพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของชุมชนและแสดงความโปร่งใส ด้วยโซลูชั่นการวางแผนของเราที่มุ่งเน้นด้านต่างๆ จะเพิ่มขีดความสามารถในการแบ่งปันข้อเสนอแนะ กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมการทำงานร่วมกัน และนำมาซึ่งประสบความสำเร็จ  เรียนรู้เพิ่มเติม

โซลูชั่นในการวางแผนระยะยาว

คุณต้องการสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนให้ครอบคลุม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยาก และมีการวางแผนระยะยาวในแบบ 3 มิติ ในฐานะที่เราเป็นแพลตฟอร์มแบบบูรณาการ ArcGIS สามารถตอบสนองคุณได้

คุณจำเป็นต้องปรับปรุงผังเมืองหรือแผนระยะยาวของคุณหรือไม่

โซลูชั่นของเราสำหรับการวางแผนระยะยาว ช่วยปรับปรุงองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพได้ อีกทั้งช่วยในการวางแผนที่ครอบคลุมในอนาคต

 • สื่อสารวิสัยทัศน์ของชุมชนด้วยแผนที่ 3 มิติ และแอปพลิเคชัน
 • สร้างและแบ่งปันการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ real-time
 • มีส่วนร่วม และสามารถเพิ่มความคิดเห็นของประชาชนได้

What You Get

การมีส่วนร่วมของชุมชน

Desktop

ArcGIS Pro Single Use (Basic)

CityEngine Single Use (Basic)

ArcGIS Online

ArcGIS Online (Single User)(รวม Desktop)

ArcGIS Online เพิ่มเครดิต – 5,000 เครดิต

GeoPlanner for ArcGIS-Single User License

Community Analyst Level 1 รวมผู้ใช้งาน 5 users ผู้ใช้งาน , แอพลิเคชั่น และเทมเพลต

ราคา 3,500 เหรียญ

การปรับปรุงผังเมือง

Desktop

ArcGIS Pro Single Use (Basic)

CityEngine Single Use (Basic)

ArcGIS Online

ArcGIS Online รวมผู้ใช้งาน 5 users และ 2,500 เครดิต

GeoPlanner For ArcGIS Level 1 แผนรวมผู้ใช้งาน 5 users

Community Analyst Level 1รวมผู้ใช้งาน 5 users , แอพพลิเคชั่น และเทมเพลต

*เพิ่มเติม

GeoPlanner Launch Kit

ราคา 7,500 เหรียญ

การวางแผนระยะยาว

Desktop

ArcGIS Pro (Standard) Single or Concurrent Use

 • Spatial Analyst
 • Network Analyst
 • 3D Analyst

CityEngine (Advanced) Single or Concurrent Use

ArcGIS Online

ArcGIS Online รวมผู้ใช้งาน 5 users และ 2,500 เครดิต

GeoPlanner for ArcGIS Level 1 แผนรวมผู้ใช้งาน 5 users

Community Analyst Level 1 รวมผู้ใช้งาน 5 users , แอพพลิเคชั่น และเทมเพลต

Server

ArcGIS Enterprise Enterprise Standard

Professional Services

Platform Deployment

3D Mapping for Planning

GeoPlanner Launch Kit

*ติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียด

Main

การวางแผน และออกแบบในอนาคต

นักวางผังชุมชน และผังภาค ใช้เทคโนโลยีของ Esri เพื่อประเมินลักษณะในอนาคตที่ดีขึ้นของชุมชน โดยใช้วิธีการเชิงพื้นที่ในการสร้างความปลอดภัย สร้างสถานที่ที่มีชีวิตชีวา ซื่งผู้คนสามารถใช้ชีวิต ทำงาน เรียนรู้ และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้ นักวางแผน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก และนักออกแบบในเมือง สามารถใช้แผนที่ของ Esri และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในการสร้างแบบจำลองของการเปลี่ยนแปลง ในกระบวนการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

Insights

ESRI cityengine ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ 3 มิติ

เครื่องมือสร้างภาพ 3 มิติ สำหรับการวางผังเมืองใหม่

เพียงแค่ลากและวางเลนจักรยานไว้ที่นี่ วางสวนสาธารณะไว้ตรงนี้ และสร้างภูมิทัศน์ของเมืองที่สมบูรณ์แบบ คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองขึ้นมาได้ทันทีด้วย Esri CityEngine

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ผังเมือง

เว็บไซต์ช่วยให้ประชาชนสามารถค้นหา สำรวจ และปรับปรุงสวนสาธารณะของเมืองในสหรัฐ

โครงการปาร์คสกอร์ ของเดอะทรัสต์ฟอร์พับบลิคแลนด์ ตรวจสอบว่ามีสวนสาธารณะเพียงพอต่อความต้องการของแต่ละชุมชนหรือไม่ สร้างขึ้นจาก ArcGIS ออกมาเป็นเครื่องมือ ParkScore ที่ช่วยให้บุคคลและผู้นำชุมชนร่วมกันปรับปรุงสวนสาธารณะทั้งระบบ

ESRI cityengine ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ smart city

แสดงผลการเปลี่ยนแปลง ออกแบบอนาคต

เป็นคำกล่าวเกี่ยวกับสถานะของ GeoDesign ในช่วงถาม-ตอบ กับ แคลลีน ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการของโรงเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์และภูมิสถาปัตยกรรมสตัคเคอร์แมน ที่มหาวิทยาลัยรัฐเพนซิลเวเนีย ที่ เธอยังเป็นผู้สอนหลักของหลักสูตร GeoDesign สำหรับบัณฑิตศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม

ESRI cityengine ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ผังเมือง

โซลูชั่น GeoDesign ของ Esri ในรายงานการ์ทเนอร์

รายงานฉบับใหม่จากการ์ทเนอร์ (GeoPlanner ที่ง่ายต่อการใช้งานของ Esri จะดึงดูดความสนใจของนักวางผังเมืองใหม่สู่ระบบ GIS) บทวิเคราะห์เกี่ยวกับ GeoPlanner สำหรับ ArcGIS และ Esri CityEngine อ่านเพิ่มเติม

Interactive Demos

คืนพื้นที่อนุรักษ์แนวชายฝั่ง

คืนอาคารอนุรักษ์ใน ซินซินเนติ

ทำถนนในราลีให้สมบูรณ์

Planning

ทำให้ฝ่ายวางแผนของคุณทันสมัย

ทั่วโลกมีองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีของ Esri ในการวางแผนอย่างชาญฉลาด ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้เกิดชุมชนที่ดี ผู้นำรัฐบาล พันธมิตร และประชาชน จะเห็นข้อมูลบนแผนที่ออนไลน์ทำให้มีส่วนร่วมมากขึ้น เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลการวางแผนที่เข้าใจได้ง่าย ด้วยวิธีการที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยของ Esri คุณสามารถจัดการเปลี่ยนแปลงในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้ครอบคลุม รวมไปถึงกระบวนการในการออกใบอนุญาต ทำให้การวางแผน การตัดสินใจทำได้โดยมีข้อมูลมากขึ้น ปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาต ช่วยให้ชุมชนของคุณเจริญเติบโตในขณะที่ยังสามารถปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมไว้ได้

Benefits

ปรับปรุง

ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อให้ขั้นตอนการวางแผนเป็นไปอย่างเรียบร้อย ในขณะที่ผสมผสานความต้องการของชุมชนในปัจจุบันและอนาคตอย่างเต็มที่

สนับสนุน

เข้าใจความซับซ้อนของประชาชน และสิ่งแวดล้อมในชุมชนของคุณ ทำให้การตัดสินใจที่เกิดขึ้น ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของทุกคน

เติบโต

สร้างแผนการที่ตอบสนองความต้องการของจำนวนประชากรที่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ต้องเพิ่มพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว

Offers

ใช้แพลตฟอร์ม ArcGIS ทำให้ฝ่ายวางแผนสามารถระบุขั้นตอนการทำงานต่างๆ และฟังก์ชั่นที่เขาต้องใช้ดำเนินการทุกวัน เน้นไปที่การสำรวจข้อเสนอที่เกี่ยวกับการวางแผน ให้เพิ่มความโปร่งใสช่วยเปิดการเข้าถึงข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด เรียนรู้เพิ่มเติม

Development

ทำให้กระบวนการพัฒนาง่ายขึ้น

เทคโนโลยีของ ESRI ช่วยให้ฝ่ายวางแผนสามารถเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานร่วมกันกับนักพัฒนาได้ ทำให้แผนที่วางไว้ และกฎระเบียบที่ต้องใช้ร่วมกันมีการเผยแพร่ ก่อนข้อเสนอจะได้รับการอนุมัติ นักพัฒนาสามารถตรวจสอบข้อเสนอในแผนของเขาก่อนที่จะส่งไปขออนุมัติได้ การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทำให้กระบวนการตรวจสอบรวดเร็วขั้น ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และนักพัฒนาเอกชน

Benefits

แบ่งบัน

ทำให้ขั้นตอนการทำงานระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานครั้งเดียวแต่ใช้ร่วมกันได้หลายครั้ง

การสื่อสาร

แบ่งปันวิสัยทัศน์ของคุณ เกี่ยวกับอนาคตของชุมชนกับพัธมิตร และประชาชน เพื่อให้โครงการบรรลุความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น

ความเข้าใจ

การรู้ว่าสถานที่ที่จะสร้างอยู่ที่ไหนนั้น มีความสำคัญกว่าสิ่งที่สร้างคืออะไร ทำให้คุณได้ภาพกว้างที่สมบูรณ์ก่อนที่จะทำแผน

Offers

ArcGIS ช่วยให้นักวางแผน และนักพัฒนาเพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน มีการแบ่งบันข้อเสนอ และแผนร่วมกัน และทำให้เข้าใจชุมชนของเขาได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นภาครัฐ หรือ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอกชน สิ่งที่เรามุ่งเน้นคือทำให้การวางแผน เอื้อให้กระบวนการพัฒนาทำได้ได้ง่ายขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติม

Geodesign

ออกแบบโลกให้มีความยืดหยุ่น

การรวมพลังทางด้านวิทยาศาสตร์ของเทคโนโลยี GIS ด้วยการออกแบบเพื่อสร้างความปลอดภัย มีชีวิตชีวา พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ปัญหาที่ซับซ้อน เช่นการกลายเป็นเมืองโลกาภิวัฒน์และสภาพอากาศที่รุนแรง ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง Geodesign สนับสนุนการวางแผนการทำงานร่วมกัน และแจ้งการตัดสินใจในประเด็นสำคัญต่างๆเหล่านี้ ใช้ Geodesign เพื่อพัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ปรับปรุงชีวิตและนำไปสู่โลกที่มีความยืดหยุ่น

Benefits

รายงาน

ระบุการออกแบบด้วยบริบททางภูมิศาตร์ไปยังที่อยู่ที่ดีขึ้น ความต้องการของประชาชน และสิ่งแวดล้อม

แนวทาง

แก้ปัญหาที่สำคัญของชุมชน ด้วยโซลูชั่นการออกแบบการใช้งานอย่างรวดเร็ว

ความร่วมมือ

แบ่งปันการออกแบบของคุณกับคู่ค้า และประชาชน เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จมากขึ้น

Offers

นักวางแผนได้รับมอบหมายกับการออกแบบที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สำหรับประชากรในอนาคต Geodesign ตอบโจทย์ความจำเป็นในการใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างยั่งยืน และแบบองค์รวมเพื่อการวางแผน ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอการวางแผนที่เป็นนวัติกรรมใหม่ของเราที่จะสร้างชุมชนอย่างชาญฉลาดสำหรับอนาคต เรียนรู้เพิ่มเติม

Citizen Engagement

การทำงานร่วมกันกับชุมชน

ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีจากอินเตอร์เน็ตแพ่หลายไปยังคลาวด์คอมพิวติ้ง มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้คนคาดหวังที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาล ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนการตัดสินใจที่จะส่งผลกระทบต่อพวกเขา แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะแบ่งปันด้วยการใช้แผนที่กระดาษ เทคโนโลยี ESRI ช่วยให้รัฐบาล และเอกชน ทำแผนที่แบบไดนามิก เพื่อให้ประชาชนสะดวกมากขึ้น สามารถมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่วนรวมของสมาชิกในชุมชนมากขึ้น ได้รับความคิดเห็นจากประชาชนมากขึ้น

Benefits

เปิดโลกทัศน์

เปิดเผยข้อมูลร่วมกัน เพื่อกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริมประชาชนเพื่อพัฒนาแอพพลิชั่นที่แก้ปัญหาได้จริง

การสื่อสาร

แบ่งปันวิสัยทัศน์ของคุณในอนาคตกับประชาชนและพันธมิตร เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความมั่นใจในความสำเร็จของโครงการมากขึ้น

การทำงานร่วมกัน

ใช้ความสามารถของแผนที่ออนไลน์ เพื่อถ่ายทอดความคิด เช่นเดียวกับการรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากประชาชน

Offers

แพลตฟอร์ม ArcGIS เพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของชุมชนและความโปร่งใส ด้วยโซลูชั่นการวางแผนของเราที่มุ่งเน้นด้านต่างๆ จะเพิ่มขีดความสามารถในการแบ่งปันในและข้อเสนอแนะนวัตกรรมการทำงานร่วมกัน และการประสบความสำเร็จ เรียนรู้เพิ่มเติม

Offer

โซลูชั่นในการวางแผนระยะยาว

คุณต้องการสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนให้ครอบคลุม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยาก และมีการวางแผนระยะยาวในแบบ 3 มิติ ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มแบบบูรณาการ ArcGIS สามารถตอบสนองคุณได้

คุณจำเป็นต้องปรับปรุงผังเมืองของคุณหรือไม่

โซลูชั่นของเราสำหรับการวางแผนระยะยาว ช่วยปรับปรุงองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพได้ อีกทั้งช่วยในการวางแผนที่ครอบคลุมผังเมืองในอนาคต

 • สื่อสารวิสัยทัศน์ของชุมชนด้วยแผนที่ 3 มิติ และแอพพลิเคชั่น
 • สร้างและแบ่งปันการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ real-time
 • มีส่วนร่วม และสามารถเพิ่มความคิดเห็นของประชาชนได้

What You Get

การมีส่วนร่วมของชุมชน

Desktop

ArcGIS Pro Single Use (Basic)

CityEngine Single Use (Basic)

ArcGIS Online

ArcGIS Online (Single User)(รวม Desktop)

ArcGIS Online เพิ่มเครดิต – 5,000 เครดิต

GeoPlanner for ArcGIS-Single User License

Community Analyst Level 1 รวมผู้ใช้งาน 5 users ผู้ใช้งาน , แอพลิเคชั่น และเทมเพลต

ราคา 3,500 เหรียญ

การปรับปรุงผังเมือง

Desktop

ArcGIS Pro Single Use (Basic)

CityEngine Single Use (Basic)

ArcGIS Online

ArcGIS Online รวมผู้ใช้งาน 5 users และ 2,500 เครดิต

GeoPlanner For ArcGIS Level 1 แผนรวมผู้ใช้งาน 5 users

Community Analyst Level 1รวมผู้ใช้งาน 5 users , แอพพลิเคชั่น และเทมเพลต

*เพิ่มเติม

GeoPlanner Launch Kit

ราคา 7,500 เหรียญ

การวางแผนระยะยาว

Desktop

ArcGIS Pro (Standard) Single or Concurrent Use

 • Spatial Analyst
 • Network Analyst
 • 3D Analyst

CityEngine (Advanced) Single or Concurrent Use

ArcGIS Online

ArcGIS Online รวมผู้ใช้งาน 5 users และ 2,500 เครดิต

GeoPlanner for ArcGIS Level 1 แผนรวมผู้ใช้งาน 5 users

Community Analyst Level 1 รวมผู้ใช้งาน 5 users , แอพพลิเคชั่น และเทมเพลต

Server

ArcGIS Enterprise Enterprise Standard

Professional Services

Platform Deployment

3D Mapping for Planning

GeoPlanner Launch Kit

*ติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียด