Land Administration

บริหารจัดการที่ดินอย่างล้ำสมัย

ข้อมูลที่ดินที่มีความถูกต้องเชื่อถือและเข้าถึงได้ คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างระบบการจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ platform การบริหารที่ดินที่ทันสมัยของบริษัท ESRI ได้รวมเข้ากับการทำงานภาคสนามอย่างสมบูรณ์ และสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆอย่างปลอดภัย เพื่อให้ข้อมูลภาคสนามที่ได้มาคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและแหล่งข้อมูลเฉพาะของ ESRI เพื่อให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

จัดเก็บข้อมูลที่ดินด้วยวิธีง่ายๆ

ทำให้การจัดเก็บข้อมูลที่ดินไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอีกต่อไป ระบบ GIS ช่วยจัดการ ดูแล และแบ่งปันข้อมูลของคุณด้วยเครื่องมือขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภาษีที่ดิน การประเมินราคาสินทรัพย์ หรืออัพเดตข้อมูลเจ้าของที่ดิน ซึ่งเทคโนโลยี GIS ช่วยให้คุณใช้งานได้ตรงเป้าหมายในการจัดการกับข้อมูลที่ดินของคุณ

Benefits

รวดเร็ว

ใช้งานเครื่องมือ parcel editing ของ ESRI เพื่อการทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งการแก้ไขและและการสร้างแผนที่แปลงที่ดินใหม่

เสริมสร้าง

ใช้เครื่องมือ spatial analysis จาก ESRI เพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณ

แบ่งปัน

สร้างและแบ่งปันข้อมูลของคุณกับคนอื่นๆอีกมากมาย

Solutions

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ที่ดิน

ArcGIS for Local Government

ArcGIS เพื่อองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เชื่อมต่อการปฏิบัติการทุกชนิดลงบน platform เดียวกัน ด้วยเครื่องมือที่ผ่านการปรับให้เข้ากับการใช้งานของคุณ การจัดการข้อมูลจึงกลายเป็นเรื่องง่าย รวมทั้งยังลดการทำงานซ้ำซ้อนระหว่างแผนก และช่วยให้คุณมอบบริการดีๆแก่ประชาชนอีกด้วย

ArcGIS for Land Records

ArcGIS เพื่อการจัดการข้อมูลที่ดินตอบโจทย์และแก้ปัญหาความยุ่งยากในการ edit แปลงที่ดิน การจัดการชื่อที่อยู่ การประเมินที่ดิน และการเข้าถึงขององค์กรภายนอก ด้วยเครื่องมือเฉพาะทางนี้คุณสามารถจัดการขนาดและรูปแบบแปลนที่ดินจริง ประเมินราคาที่ดิน และการพัฒนาอื่นๆ พร้อมทั้งจัดการข้อมูลที่ดินอื่นๆเช่น ชื่อเจ้าของแปลงที่ดิน ลักษณะการใช้งานที่ดิน และข้อบังคับในการจัดสรรที่ดินอีกด้วย

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ที่ดิน เพื่อช่วยในการประเมินที่ดิน
ArcGIS Online ผู้ช่วยด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่

ArcGIS Online

ArcGIS Online คือ platform ที่จัดเก็บข้อมูลแผนที่บน cloud ที่คุณสามารถไว้วางใจแบ่งปันข้อมูลที่ดินของคุณกับบุคคลากรทั้งในและนอกองค์กรได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งสามารถเข้าไปใช้งานแผนที่ เครื่องมือและแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานอีกมากมาย เพื่อให้คุณสร้างสรรค์ผลงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว

รักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยเครื่องมือของเรา

ข้อมูลภาคสนามคือหัวใจหลักของผู้จัดการแปลงที่ดิน แต่เนื่องด้วยจำนวนบุคคลากรมากมายที่มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของข้อมูลคือสิ่งสำคัญ ด้วย platform ของ ESRI คุณสามารถรวมและประมวลผลข้อมูลภาคสนามภายในฐานข้อมูลแปลงที่ดินของคุณได้อย่างสบายใจ

Benefits

สร้าง

ใช้งานเครื่องมือ parcel editing ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดผลงานการสร้างและจัดการแปลงที่ดินที่มีประสิทธิภาพ

คงไว้

ใช้โมเดลข้อมูลพื้นฐานและกฏ Topology โครงสร้างเฉพาะที่เพื่อคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของข้อมูลของคุณ

ปรับเปลี่ยน

ตอบสนองต่อความต้องการด้านกฏหมายและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยเครื่องมือที่ปรับแต่งตามข้อบังคับและขั้นตอนการทำงานเฉพาะอย่าง

Solutions

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่แปลงที่ดิน

ArcGIS Pro

ArcGIS Pro เป็นเครื่องมือหลักที่ตอบโจทย์ในการจัดการ สร้างสรรค์ และแก้ไขแผนที่และข้อมูลแปลงที่ดิน ซึ่งมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูลแปลงที่ดิน

ArcGIS Platform

รวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆและแบ่งปันผลงานของคุณด้วย ArcGIS Platform และใช้ template เฉพาะที่พร้อมสำหรับการปรับแต่งอย่าง Deed Drafter ในการเก็บเอกสารข้อมูลและค้นหาข้อผิดพลาดก่อนจัดเก็บ

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่
ArcGIS ผู้ช่วยในการประเมินราคาที่ดิน

ArcGIS for Land Records

เปิดการใช้งานเครื่องมือการจัดการแปลงที่ดินที่ชาญฉลาดกว่าด้วย ArcGIS for Land Records จัดการกับขนาดและรูปร่างของแปลงที่ดินจริง วิเคราะห์และประเมินราคาที่ดิน รวมทั้งการพัฒนาที่ดินด้านอื่นๆ อธิบายข้อมูลเจ้าของแปลงที่ดิน ลักษณะการใช้งานที่ดิน และข้อบังคับการจัดสรรที่ดินได้บน ArcGIS Platform

ดึงประชาชนให้มีส่วนร่วม

ESRI ทำให้การแบ่งปันข้อมูลและแผนที่คุณภาพภายในองค์กร ระหว่างองค์กร และในหมู่บุคคลทั่วไปเป็นไปโดยง่าย Web Map คือประตูไปสู่ฐานข้อมูลของคุณ ให้บุคคลากรของคุณและประชากรเข้าถึงข้อมูลการจัดการที่ดินได้ด้วยแผนที่อัจฉริยะบนอุปกรณ์ทุกชนิด

Benefits

บริการ

ส่งมอบข้อมูลที่ดินในแผนที่ที่เข้าใจง่าย เสนอข้อมูลบนอุปกรณ์ต่างๆ ทุกที่ ทุกเวลา

หาที่ตั้ง

ให้ประชาชนสามารถค้นหาสิ่งที่กำลังมองหาได้อย่างง่ายดาย

แจ้งเตือน

ระบุที่ดินต่างๆภายในระยะที่กำหนดพร้อมทั้งแสดงชื่อที่อยู่ เจ้าของที่ดิน และผู้ร่วมอาศัย

Solutions

ArcGIS ผู้ช่วยในการประเมินราคาที่ดิน

ArcGIS for Land Records

เปิดการใช้งานเครื่องมือการจัดการแปลงที่ดินที่ชาญฉลาดกว่าด้วย ArcGIS for Land Records จัดการกับขนาดและรูปร่างของแปลงที่ดินจริง วิเคราะห์และประเมินราคาที่ดิน รวมทั้งการพัฒนาที่ดินด้านอื่นๆ อธิบายข้อมูลเจ้าของแปลงที่ดิน ลักษณะการใช้งานที่ดิน และข้อบังคับการจัดสรรที่ดินได้บน ArcGIS Platform

ArcGIS Online

ArcGIS Online คือ platform ที่จัดเก็บข้อมูลแผนที่บน cloud ที่คุณสามารถไว้วางใจแบ่งปันข้อมูลที่ดินของคุณกับบุคคลากรทั้งในและนอกองค์กรได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งสามารถเข้าไปใช้งานแผนที่ เครื่องมือและแอพพลิเคชั่นพร้อมใช้งานอีกมากมาย เพื่อให้คุณสร้างสรรค์ผลงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่
ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่

ArcGIS for Local Government

ArcGIS เพื่อองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เชื่อมต่อการปฏิบัติการทุกชนิดลงบน platform เดียวกัน ด้วยเครื่องมือที่ผ่านการปรับให้เข้ากับการใช้งานของคุณ การจัดการข้อมูลจึงกลายเป็นเรื่องง่าย รวมทั้งยังลดการทำงานซ้ำซ้อนระหว่างแผนก และช่วยให้คุณมอบบริการดีๆแก่ประชาชนอีกด้วย

ประสานความสามารถด้านการวิเคราะห์

ESRI สร้างการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) ด้วยการรวมแผนที่และความสามารถด้านวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยฐานข้อมูล CAMA ของคุณ การรวมกันนี้ทำให้เกิดความเป็นไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ประสานการทำงานให้กลมกลืน เพิ่มความถูกต้อง ลดความผิดพลาด และให้เครื่องมือการแสดงที่ใช้ง่ายแก่ประชาชน

Benefits

ค้นพบ

ค้นหาแบบแผนและแนวโน้มต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ได้ผลประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลตามเวลาจริง

วิเคราะห์

ทำการวิเคราะห์โดยลงรายละเอียดต่างๆ และนำเสนอในแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ และครอบคลุมเนื้อหาสำคัญทั้งหมด

ตรวจสอบ

เพิ่มประสิทธิภาพใน QA/QC โดยการตรวจหาข้อผิดพลาดต่างๆผ่านแผนที่นำเสนอ

Solutions

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้าน Asset Management

ArcGIS Pro

ArcGIS Pro เป็นเครื่องมือหลักที่ตอบโจทย์ในการวิเคราะห์ข้อมูล CAMA เชิงลึก สามารถทำการวิเคราะห์ใหม่ๆ ตรวจหาข้อผิดพลาด และเพิ่มคุณภาพของผลลัพธ์ รวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเทรนด์ของมูลค่าสินทรัพย์ต่างๆ ด้วย ArcGIS Pro

ArcGIS Online

ค้นพบคุณค่าของข้อมูล CAMA ที่มากกว่าด้วย platform ที่จัดเก็บข้อมูลบน cloud ของ ESRI ที่คุณสามารถไว้วางใจแบ่งปันข้อมูลที่ดินของคุณกับบุคคลากรทั้งในและนอกองค์กรได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งสามารถเข้าไปใช้งานแผนที่ เครื่องมือและแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานอีกมากมาย เพื่อให้คุณสร้างสรรค์ผลงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ที่ดิน
ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่

ArcGIS for Local Government

ArcGIS เพื่อองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เชื่อมต่อการปฏิบัติการทุกชนิดลงบน platform เดียวกัน ด้วยเครื่องมือที่ผ่านการปรับให้เข้ากับการใช้งานของคุณ การจัดการข้อมูลจึงกลายเป็นเรื่องง่าย รวมทั้งยังลดการทำงานซ้ำซ้อนระหว่างแผนก และช่วยให้คุณมอบบริการดีๆแก่ประชาชนอีกด้วย เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันเฉพาะทางเพื่อการกระจายข้อมูล CAMA แก่บุคคลากรของคุณภายในองค์กรอย่างง่ายๆ

ใช้งานในสภาวะที่ล้ำสมัยและปลอดภัย

ในปัจจุบันมีตัวอย่างการละเมิดความปลอดภัยอยู่บ่อยครั้ง เพราะเหตุนี้ความมั่นใจว่าข้อมูลของเรานั้นปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ ระบบการทำงานที่ล้าสมัยไม่สามารถให้ความมั่นใจนี้ได้ ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวไกลและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ESRI สามารถทำให้คุณมั่นใจด้วยด้วยระบบควบคุมความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน ในทุกระดับที่คุณต้องการ ปกป้องข้อมูลที่ดินของคุณด้วยระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว

Benefits

ปกป้อง

ใช้งานซอฟแวร์ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่แน่นหนาที่สุดในอุตสาหกรรมทุกวันนี้

น่าเชื่อถือ

ขั้นตอนการตรวจสอบดูแลที่เข้มงวดที่สุดของ ESRI ค้นพบและรายงานปัญหาที่สามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อสมรรถนะหรือความปลอดภัย

เข้าใจ

ใช้ความสามารถของการกำหนด Version เพื่อดูการทำงานของผู้ใช้งานย้อนหลัง ดูรายชื่อผู้แก้ไขงานและวันเวลาที่เกิดการแก้ไข

Solutions

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ

ArcGIS Online

ArcGIS Online คือระบบภูมิสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย ให้บริการผ่านซอฟแวร์ที่มีความยืดหยุ่น ตามความต้องการ และเข้าถึงได้ผ่านหลากหลาย platform

ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise มีความสามารถหลากหลาย ประกอบกับทางเลือกในการปรับแต่งมากมายเพื่อให้ตรงตามความต้องการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุด รับประโยชน์จากระบบทดลองที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งาน ArcGIS Enterprise ในสภาวะความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุด

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ ที่มีความปลอดภัยที่สุด
ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศบนมือถือ

ArcGIS for Mobile

ArcGIS for Mobile รองรับทั้งมาตรการความปลอดภัยขั้นตั้นและขั้นสูง คุณสามารถเลือกใช้งาน Mobile Device Management เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนอุปกรณ์มือถือในขณะทำงานบน ArcGIS for Mobile

Main

บริหารจัดการที่ดินอย่างล้ำสมัย

ข้อมูลผืนที่ดินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือและเข้าถึงได้ คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างระบบการจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ platform การบริหารที่ดินที่นำสมัยของบริษัท ESRI ได้รวมเข้ากับการทำงานภาคสนามอย่างสมบูรณ์ และเชื่อมต่อกับระบบต่างๆอย่างมั่นคง เพื่อให้ข้อมูลภาคสนามที่ได้มาคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของข้อมูล รับประโยชน์มากมายจากทรัพยากรและเครื่องมือที่ละเอียดอ่อนจาก ESRI เพื่อให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

Land Records

จัดเก็บข้อมูลที่ดินด้วยวิธีง่ายๆ

ทำให้การเจ็ดเก็บข้อมูลที่ดินไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอีกต่อไป จัดการ ดูแล และแบ่งปันข้อมูลของคุณด้วยเครื่องมือขั้นพื้นฐานเพื่อคงไว้เพื่อความมั่นคงและน่าเชื่อถือของข้อมูลทรัพย์สินของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อน property tax appeals ตอบปัญหาการประเมินราคาสินค้า หรือแค่อัพเดตข้อมูลเจ้าของที่ดิน เทคโนโลยีของ ESRI ให้คุณใช้ระบบที่ตรงเป้าหมาย เพื่อจัดการกับข้อมูลที่ดินของคุณ

Benefits

รวดเร็ว

ใช้งานเครื่องมือ parcel editing ของ ESRI เพื่อการทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งการแก้ไขและการสร้างแปลงที่ดินใหม่

เสริมสร้าง

ใช้เครื่องมือ spatial analysis จาก ESRI เพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณ

แบ่งปัน

สร้างและแบ่งปันข้อมูลของคุณกับคนอื่นๆอีกมากมาย

Solutions

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ที่ดิน

ArcGIS for Local Government

ArcGIS เพื่อองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เชื่อมต่อการปฏิบัติการทุกชนิดลงบน platform เดียวกัน ด้วยเครื่องมือที่ผ่านการปรับให้เข้ากับการใช้งานของคุณ การจัดการข้อมูลจึงกลายเป็นเรื่องง่าย รวมทั้งยังลดการทำงานซ้ำซ้อนระหว่างแผนก และช่วยให้คุณมอบบริการดีๆแก่ประชาชนอีกด้วย

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ที่ดิน เพื่อช่วยในการประเมินที่ดิน

ArcGIS for Land Records

ArcGIS เพื่อการจัดการข้อมูลที่ดินตอบโจทย์และแก้ปัญหาความยุ่งยากในการ edit แปลงที่ดิน การจัดการชื่อที่อยู่ การประเมินที่ดิน และการเข้าถึงขององค์กรภายนอก ด้วยเครื่องมือเฉพาะทางนี้คุณสามารถจัดการขนาดและรูปแบบแปลนที่ดินจริง ประเมินราคาที่ดิน และการพัฒนาอื่นๆ พร้อมทั้งจัดการข้อมูลที่ดินอื่นๆเช่น ชื่อเจ้าของแปลงที่ดิน ลักษณะการใช้งานที่ดิน และข้อบังคับในการจัดสรรที่ดินอีกด้วย

ArcGIS Online ผู้ช่วยด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่

ArcGIS Online

ArcGIS Online คือ platform ที่จัดเก็บข้อมูลแผนที่บน cloud ที่คุณสามารถไว้วางใจแบ่งปันข้อมูลที่ดินของคุณกับบุคคลากรทั้งในและนอกองค์กรได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งสามารถเข้าไปใช้งานแผนที่ เครื่องมือและแอพพลิเคชั่นพร้อมใช้งานอีกมากมาย เพื่อให้คุณสร้างสรรค์ผลงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว

Parcel Management

คงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยเครื่องมือของเรา

ข้อมูลภาคสนามคือหัวใจหลักของผู้จัดการแปลงที่ดิน แต่เนื่องด้วยจำนวนบุคคลากรมากมายที่มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของข้อมูลคือสิ่งสำคัญ ด้วย platform ของ ESRI คุณสามารถรวมและประมวลผลข้อมูลภาคสนามภายในฐานข้อมูลแปลงที่ดินของคุณได้อย่างสบายใจ

Benefits

สร้าง

ใช้งานเครื่องมือ parcel editing ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดผลงานการสร้างและจัดการแปลงที่ดินที่มีประสิทธิภาพ

คงไว้

ใช้โมเดลข้อมูลพื้นฐานและกฏของโครงสร้างเฉพาะที่เพื่อคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถึงของข้อมูลของคุณ

ปรับเปลี่ยน

ตอบสนองต่อความต้องการด้านกฏหมายและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยเครื่องมือที่ปรับแต่งตามข้อบังคับและขั้นตอนการทำงานเฉพาะอย่าง

Solutions

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่แปลงที่ดิน

ArcGIS Pro

ArcGIS Pro เป็นเครื่องมือหลักที่ตอบโจทย์ในการจัดการ สร้างสรรค์ และแก้ไขแผนที่และข้อมูลแปลงที่ดิน ซึ่งมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูลแปลงที่ดิน

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่

ArcGIS Platform

รวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆและแบ่งปันผลงานของคุณด้วย ArcGIS Platform และใช้ template เฉพาะที่พร้อมสำหรับการปรับแต่งอย่าง Deed Drafter ในการเก็บเอกสารข้อมูลและค้นหาข้อผิดพลาดก่อนจัดเก็บ

ArcGIS Online ผู้ช่วยด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่

ArcGIS for Land Records

เปิดการใช้งานเครื่องมือการจัดการแปลงที่ดินที่ชาญฉลาดกว่าด้วย ArcGIS for Land Records จัดการกับขนาดและรูปร่างของแปลงที่ดินจริง วิเคราะห์และประเมินราคาที่ดิน รวมทั้งการพัฒนาที่ดินด้านอื่นๆ บรรยายข้อมูลเจ้าของแปลงที่ดิน ลักษณะการใช้งานที่ดิน และข้อบังคับการจัดสรรที่ดินได้บน ArcGIS Platform

Data Access

ดึงประชาชนให้มีส่วนร่วม

ESRI ทำให้การแบ่งปันข้อมูลและแผนที่คุณภาพภายในองค์กร ระหว่างองค์กร และในหมู่บุคคลทั่วไปเป็นไปโดยง่าย Web Map คือประตูไปสู่ฐานข้อมูลของคุณ ให้บุคคลากรของคุณและประชากรเข้าถึงข้อมูลการจัดการที่ดินได้ด้วยแผนที่อัจฉริยะบนอุปกรณ์ทุกชนิด

Benefits

บริการ

ส่งมอบข้อมูลที่ดินในแผนที่ที่เข้าใจง่าย เสนอข้อมูลบนอุปกรณ์ต่างๆ ทุกที่ ทุกเวลา

หาที่ตั้ง

ให้ประชาชนสามารถค้นหาสถานที่ที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

แจ้งเตือน

ระบุที่ดินต่างๆภายในระยะที่กำหนดพร้อมทั้งแสดงชื่อที่อยู่ เจ้าของที่ดิน และผู้ร่วมอาศัย

Solutions

ArcGIS ผู้ช่วยในการประเมินราคาที่ดิน

ArcGIS for Land Records

เปิดการใช้งานเครื่องมือการจัดการแปลงที่ดินที่ชาญฉลาดกว่าด้วย ArcGIS for Land Records จัดการกับขนาดและรูปร่างของแปลงที่ดินจริง วิเคราะห์และประเมินราคาที่ดิน รวมทั้งการพัฒนาที่ดินด้านอื่นๆ บรรยายข้อมูลเจ้าของแปลงที่ดิน ลักษณะการใช้งานที่ดิน และข้อบังคับการจัดสรรที่ดินได้บน ArcGIS Platform

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่

ArcGIS Online

ArcGIS Online คือ platform ที่จัดเก็บข้อมูลแผนที่บน cloud ที่คุณสามารถไว้วางใจแบ่งปันข้อมูลที่ดินของคุณกับบุคคลากรทั้งในและนอกองค์กรได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งสามารถเข้าไปใช้งานแผนที่ เครื่องมือและแอพพลิเคชั่นพร้อมใช้งานอีกมากมาย เพื่อให้คุณสร้างสรรค์ผลงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่

ArcGIS for Local Government

ArcGIS เพื่อองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เชื่อมต่อการปฏิบัติการทุกชนิดลงบน platform เดียวกัน ด้วยเครื่องมือที่ผ่านการปรับให้เข้ากับการใช้งานของคุณ การจัดการข้อมูลจึงกลายเป็นเรื่องง่าย รวมทั้งยังลดการทำงานซ้ำซ้อนระหว่างแผนก และช่วยให้คุณมอบบริการดีๆแก่ประชาชนอีกด้วย

CAMA Integration

ประสานความสามารถด้านการวิเคราะห์

ESRI สร้างการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) ด้วยการรวมแผนที่และความสามารถด้านวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยฐานข้อมูล CAMA ของคุณ การรวมกันนี้ทำให้เกิดความเป็นไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ประสานการทำงานให้กลมกลืน เพิ่มความถูกต้อง ลดความผิดพลาด และให้เครื่องมือการแสดงที่ใช้ง่ายแก่ประชาชน

Benefits

ค้นพบ

ค้นหาแบบแผนและเทรนด์ต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ได้ผลประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลตามเวลาจริง

วิเคราะห์

ทำการวิเคราะห์โดยลงรายละเอียดต่างๆ และนำเสนอในแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ และครอบคลุมเนื้อหาสำคัญทั้งหมด

ตรวจสอบ

เพิ่มประสิทธิภาพใน QA/QC โดยการตรวจหาข้อผิดพลาดต่างๆผ่านแผนที่นำเสนอ

Solutions

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้าน Asset Management

ArcGIS Pro

ArcGIS Pro เป็นเครื่องมือหลักที่ตอบโจทย์ในการวิเคราะห์ข้อมูล CAMA เชิงลึก สามารถทำการวิเคราะห์ใหม่ๆ ตรวจหาข้อผิดพลาด และเพิ่มคุณภาพของผลลัพธ์ รวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเทรนด์ของมูลค่าสินทรัพย์ต่างๆ ด้วย ArcGIS Pro

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ที่ดิน

ArcGIS Online

ค้นพบคุณค่าของข้อมูล CAMA ที่มากกว่าด้วย platform ที่จัดเก็บข้อมูลบน cloud ของ ESRI ที่คุณสามารถไว้วางใจแบ่งปันข้อมูลที่ดินของคุณกับบุคคลากรทั้งในและนอกองค์กรได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งสามารถเข้าไปใช้งานแผนที่ เครื่องมือและแอพพลิเคชั่นพร้อมใช้งานอีกมากมาย เพื่อให้คุณสร้างสรรค์ผลงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่

ArcGIS for Local Government

ArcGIS เพื่อองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เชื่อมต่อการปฏิบัติการทุกชนิดลงบน platform เดียวกัน ด้วยเครื่องมือที่ผ่านการปรับให้เข้ากับการใช้งานของคุณ การจัดการข้อมูลจึงกลายเป็นเรื่องง่าย รวมทั้งยังลดการทำงานซ้ำซ้อนระหว่างแผนก และช่วยให้คุณมอบบริการดีๆแก่ประชาชนอีกด้วย เริ่มใช้งานแอพพลิเคชั่นเฉพาะทางเพื่อการกระจายข้อมูล CAMA แก่บุคคลากรของคุณภายในองค์กรอย่างง่ายๆ

Security

ใช้งานในสภาวะที่ล้ำสมัยและปลอดภัย

ในปัจจุบันมีตัวอย่างการลุกล้ำความปลอดภัยอยู่บ่อยครั้ง เพราะเหตุนี้ความมั่นใจได้ว่าข้อมูลของเรานั้นปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ ระบบการทำงานที่ล้าสมัยไม่สามารถให้ความมั่นใจนี้ได้ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวไกลและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ESRI ให้คุณได้มั่นใจด้วยด้วยระบบรักษาความปลอดภัยในทุกระดับที่คุณต้องการ ปกป้องข้อมูลที่ดินของคุณด้วยระบบที่ละเอียดอ่อนและตอบโจทย์โดยได้รับการพิสูจน์แล้ว

Benefits

ปกป้อง

ใช้งานซอฟแวร์ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่แน่นหนาที่สุดในอุตสาหกรรมทุกวันนี้

เชื่อถือ

ขั้นตอนการตรวจสอบดูแลที่เข้มงวดที่สุดของ ESRI ค้นพบและรายงานปัญหาที่สามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อสมรรถนะหรือความปลอดภัย

เข้าใจ

ใช้ความสามารถของ Versioning เพื่อดูการทำงานของผู้ใช้งานย้อนหลัง ดูรายชื่อผู้แก้ไขงานและวันเวลาที่เกิดการแก้ไข

Solutions

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ

ArcGIS Online

ArcGIS Pro เป็นเครื่องมือหลักที่ตอบโจทย์ในการวิเคราะห์ข้อมูล CAMA เชิงลึก สามารถทำการวิเคราะห์ใหม่ๆ ตรวจหาข้อผิดพลาด และเพิ่มคุณภาพของผลลัพธ์ รวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเทรนด์ของมูลค่าสินทรัพย์ต่างๆ ด้วย ArcGIS Pro

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ ที่มีความปลอดภัยที่สุด

ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise มีความสามารถหลากหลาย ประกอบกับทางเลือกในการปรับแต่งมากมายเพื่อให้ตรงตามความต้องการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุด รับประโยชน์จากระบบทดลองที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งาน ArcGIS Enterprise ในสภาวะความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุด

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศบนมือถือ

ArcGIS for Mobile

ArcGIS for Mobile รองรับทั้งมาตรการความปลอดภัยขั้นตั้นและขั้นสูง คุณสามารถเลือกใช้งาน Mobile Device Management เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนอุปกรณ์มือถือในขณะทำงานบน ArcGIS for Mobile