Webinar: Enhancing GIS Course with ArcGIS

ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม Webinar: Enhancing GIS Course with ArcGIS เพิ่มประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้ GIS สำหรับด้านการศึกษาด้วย ArcGIS ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่าน Zoom
ใน Webinar นี้จะได้อัพเดตความสามารถใหม่ของ ArcGIS ที่มีประโยชน์สำหรับด้านการศึกษา พร้อมเรียนรู้การประยุกต์ใช้ในการทำงานที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การบริหารจัดการข้อมูล และการแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน GIS สำหรับด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Highlights ที่จะพบใน Webinar
• อัพเดตความสามารถใหม่ของ ArcGIS ที่มีประโยชน์สำหรับด้านการศึกษา
• เรียนรู้การนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน การทำวิจัย และการบริหารจัดการด้านต่างๆ
• แนะนำตัวอย่างการทำงานที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การบริหารจัดการข้อมูล และการแสดงผลในรูปแบบต่างๆ
ลงทะเบียนฟรี: https://bit.ly/3gYQheG