RESKILL Basic Programming

คอร์สเรียนฟรี! จาก Esri Thailand ที่จะช่วยคุณในการทบทวนทักษะการเขียนโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็น HTML, CSS, JavaScript และ Angular พร้อมพ่วงความรู้ทักษะการใช้งานโปรแกรม ArcGIS อัพเกรด Skill ให้ก้าวล้ำ สร้างโอกาสที่มากกว่า ในสายงานที่ต้องการ

Esri Thailand ได้สร้างคอร์สเรียนนี้มาด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม และพัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดเทคโนโลยีไทยให้มากขึ้น โดยคอร์สนี้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบ Online และ On-site ซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Esri Thailand และ GIS และรับใบ Certification เมื่อผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรม:

1. HTML and CSS for build a Web
2. JavaScript 101
3. GIS Concept and ArcGIS System
4. Angular
5. ArcGIS API for JavaScript

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม:

1. สำหรับบุคคลทั่วไป
2. มีทักษะในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Basic HTML, Web programing)
3. มี Notebook หรือ Laptop ส่วนตัว

ระยะเวลาของการฝึกอบรบ:

รับสัมคร: วันนี้ – 30 กันยายน 2565
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม (ผ่านทาง E-mail): 1-7 ตุลาคม 2565
การอบรบครั้งที่ 1(Online): 8 และ 15 ตุลาคม 2565
การอบรมครั้งที่ 2* (On-site): 29 ตุลาคม และ 5 และ 12 พฤศจิกายน 2565

 

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย: คลิกที่นี้

 

*สำหรับผู้ที่สอบผ่านจากการอบรมครั้งที่ 1 เท่านั้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมการอบรมในครั้งที่ 2
**หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน และสถานที่ในการอบรม จะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง
***เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด