เรื่องจริงจาก Ascena Retail Group เป็นบริษัทค้าปลีกชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเปอร์โตริโก หลังจากนำเอาโซลูชั่นจาก Esri ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคและวางแผนการตลาด การสร้างแบรนด์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว บริษัท Ascena Retail Group เป็นบริษัทค้าปลีกชั้นนำที่สินค้ามีลักษณะเฉพาะสำหรับสุภาพสตรีและวัยรุ่นสตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเปอร์โตริโก  โดยมี Dressbarn, Maurices และ Justice เป็นแบรนด์ภายใต้บริษัทที่มุ่งใส่ใจความต้องการและความชอบที่แตกต่างกันของลูกค้า 3 กลุ่ม บริษัท Ascena ได้นำระบบจีไอเอส (GIS) ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของบริษัท Esri วิเคราะห์ จัดการ และดูข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าปลีกของบริษัท ในโลกที่สภาพสังคมและการให้ลำดับความสำคัญมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง GIS จึงเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้บริษัท Ascena จัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ได้ การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลประชากรศาสตร์ของ Esri Business Analyst ช่วยให้บริษัท Ascena เข้าถึงลูกค้าในแบบ Customer centric...

วงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการแข่งขันแย่งชิงลูกค้าอย่างดุเดือด ด้วยกลยุทธ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งในเรื่องการทำแบรนด์ดิ้ง  ดีไซน์ ทำเลทองในย่านสำคัญ ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและการสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้ายุคดิจิทัล ในขณะเดียวกับในวงการอสังหาฯ ยังได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาทรานส์ฟอร์เมชั่นองค์กร ด้วยการนำมาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์วางกลยุทธ์ผนวกกับเทรนด์ของธุรกิจอสังหาฯ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยจากข้อมูลของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ระบุว่าเทรนด์ที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต คือ “เทรนด์การลงทุนและเทรนด์การอยู่อาศัย” เทรนด์ด้านการลงทุน จะพบว่าผู้ประกอบการหันมาพัฒนาโครงการสิทธิการเช่าระยะยาว (Leasehold) บนที่ดินขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ และสามารถพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ มีการครอบครองโดยหน่วยงานรัฐบาล โดยผู้ประกอบการได้นำมาพัฒนาเป็นโครงการเมกะโปรเจค (Mega Project) ที่ผสมผสานการใช้พื้นที่ ในด้านของผู้ซื้อเอง ก็หันมาให้ความสนใจมากขึ้นเนื่องจากถูกกว่า และยังจะเห็นการพัฒนาโครงการแบบผสมผสาน (Mixed-used) เพื่อกระจายความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ ลดการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเข้าใกล้ร้อยละ 20 บ่งชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ที่นำมาซึ่งความต้องการที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น ดังนั้น การเกิดตลาดที่เป็นบ้านสำหรับผู้สูงอายุ (Senior...

                   บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมนา Esri Business Summit 2019 “Location Intelligence for Real Estate”งาน สัมมนาสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ เจาะลึกถึงการนำเทคโนโลยี GIS เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในธุรกิจ งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562ณ Victor Club อาคารสาทรสแควร์                  ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย แสดงความสามารถของเทคโนโลยี GIS ในแง่มุมของการพัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่การเลือกแปลงที่ดินที่มีศักยภาพสูง การจำลองพื้นที่ขายแบบ 3...

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานวันวิชาการ “ห้ากลุ่มสาระจัดเข้ม สามกลุ่ม STEM Education” ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ GIS และมีกิจกรรมเกมให้นักเรียนตอบคำถามด้วย ArcGIS Online โดยให้น้องๆนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คุ้นเคยและฝึกการใช้งาน ArcGIS Online ไปในตัวอีกด้วย ต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์และน้องๆโรงเรียนเซนต์ดอมินิกที่ให้โอกาสบริษัทอีเอสอาร์ไอฯ มอบความรู้ด้าน GIS แก่น้องๆเยาวชนค่ะ...

  บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานประชุมเชิงวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และ ภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 หรือ TGEO 2019 จัดโดยภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 - 13 มกราคม 2562 ณ อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่อข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ระหว่างนิสิตนักศึกษา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ภายในงาน บริษัทฯ ได้นำเสนอการใช้งาน ArcGIS ให้กับผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาจากสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการในด้านภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์กายภาพ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยนิสิตนักศึกษา และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมอีกด้วย    ...

ธุรกิจค้าปลีกตัดสินใจเลือกที่จะเปิดสาขาใหม่ 2,500 สาขาในหนึ่งปีได้อย่างไร? และในขณะเดียวกันต้องมั่นใจว่าสาขาใหม่เหล่านี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่? สำหรับประเทศที่กว้างใหญ่อย่างรัสเซียแล้วนี่คือความท้าทายที่ต้องเผชิญของบริษัท X5 หนึ่งในร้านค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดในรัสเซีย หลายปีผ่านมา X5 เปิดสาขามากกว่า 2,500 สาขาต่อปี พวกเขามั่นใจได้อย่างไรว่าสาขาที่เปิดใหม่นั้นจะประสบความสำเร็จ? และมั่นใจได้อย่างไรว่าจะสามารถประเมินสภาพตลาดสถานที่ได้อย่างถูกต้องและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแม่นยำมากที่สุดในการตัดสินใจ ความท้าทายนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับธุรกิจค้าปลีก ทำเลที่ตั้งเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าจะส่งผลดีต่อยอดขายและอัตรากำไรที่เป็นตัวบ่งชี้ความก้าวหน้าของบริษัท บริษัท X5 ได้ค้นพบคำตอบของความท้าทายนี้แล้ว ซึ่งก็คือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) นั่นเอง GIS สำหรับร้านค้าปลีก ร้านค้าปลีกจำนวนมากกำลังเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจและผลลัพธ์ โดยการใช้เครื่องมือ เช่นปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเครื่องมือวิเคราะห์จะช่วยให้พวกเขาสามารถวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลเชิงลึกในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่าง GIS ช่วยให้ร้านค้าปลีกสามารถใช้และวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) และแตกต่างกันโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้ง การประยุกต์ใช้ภูมิศาสตร์กับข้อมูลที่มีอยู่ ทำให้เห็นข้อมูลที่ลึกขึ้น ทำให้รู้ถึงสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นที่ใดและเมื่อใด นอกจากนี้ยังสามารถใช้แผนที่แบบเรียลไทม์ (real-time)  และแสดงผลการวิเคราะห์บนแดชบอร์ด (dashboard) ร่วมกันได้ทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งข้อมูลเชิงตำแหน่งจะช่วยให้ผู้ค้าปลีกตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและบริหารร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.mytotalretail.com/article/the-secret-behind-retail-mega-growth-with-a-geographic-information-system/    ...

  บริษัทวิจัย Forrester ประกาศว่า Esri ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำด้าน Location intelligence และมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม รายงานของ Forrester กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของ Esri ในด้านข้อมูลเชิงตำแหน่งคือช่วยให้องค์กรต่างๆ เข้าใจว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไร และเกิดขึ้นที่ไหน และเกิดขึ้นเมื่อใด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจผ่านความเข้าใจใน GIS เทคโนโลยี พร้อมผลักดัน พัฒนา ArcGIS Platform ให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น Esri ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในหมวด "Strategy" และ "Market Presence" นอกจากนี้ Esri ยังได้รับคะแนนสูงสุดจากกลุ่ม Vendor ในด้าน spatial visualization และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่   อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.esri.com/forresterwave...

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม GIS Day 2018 หรือกิจกรรมวันแห่งสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ในด้าน GIS ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะมีการจัดร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้เริ่มจัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่แรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ GIS กับภารกิจถ้ำหลวง และกิจกรรมแข่งขันการทำแผนที่โดยใช้โปรแกรม ArcGIS Online ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมงานอีกด้วย ซึ่งกิจกรรม GIS Day 2018 นี้จะมีอีก 4 มหาวิทยาลัย ที่จะร่วมจัดกิจกรรม โดยจะจัดขึ้นพร้อมกันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยทักษิณ ...

เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่อย่างมากที่ Esri Thailand ได้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้เทคโนโลยีด้าน GIS เพื่อ Location Intelligence ในการร่วมช่วยเหลือน้องๆทีมหมูป่า นักฟุตบอล 12 คนและโค้ชติดอยู่ภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Esri Spain ได้มีการนำเอาเรื่องราวนี้ออกเผยแพร่ให้ผู้ใช้งาน GIS ในประเทศสเปน ในงาน User Conference ที่ใหญ่ที่สุด สามารถเข้ารับชมวีดีโอจาก Esri Spain ที่พูดถึงการช่วยเหลือทีมหมูป่าได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง https://www.youtube.com/watch?v=VSg22eCl8FM&feature=youtu.be&t=47    ...

Jack Dangermond, Founder & President of Esri ได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว GovInsider เกี่ยวกับ 5 เทรนด์เทคโนโลยีที่น่าสนใจและสิ่งสำคัญในการเข้าสู่ Smart city เมืองอัจฉริยะ 1.ข้อมูล Big Data เทคโนโลยีที่เก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ไว้ในที่ที่หนึ่ง แล้วใช้อีกเทคโนโลยีผนวกเข้าไปเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่สามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้คนตลอดจนสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอาศัยอยู่ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนและสถานที่ต่างๆ รวมถึงการใช้เซ็นเซอร์ในการเก็บข้อมูลตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงยานพาหนะซึ่งช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2.ข้อมูลเชิงลึกแบบ Real time ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นล่าสุดอยู่เสมอ และยังสามารถนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์ธุรกิจได้แบบวินาทีต่อวินาที โดยเฉพาะข้อมูลเชิงตำแหน่งจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากคุณสามารถดูสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทันทีที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคสามารถระบุว่าที่ใดที่เกิดไฟฟ้าดับอย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้การตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 3.แผนที่ 3 มิติ ความสามารถในการแสดงผล 3 มิติ ช่วยให้นักวางผังเมืองและนักพัฒนาเมืองสามารถมองเห็นโครงสร้างของเมืองในอนาคต แผนที่ 3 มิติจะแสดงภาพจำลองเสมือนจริงทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร ช่วยให้สามารถออกแบบ วางแผน วิเคราะห์พื้นที่การมองเห็น จัดวางรูปแบบของเมือง และจำลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เสมือนจริงอีกด้วย 4.ปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ...