จบไปแล้วกับงาน TUC Next Gen 2019 งานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศสำหรับอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 3 ที่ต่อเนื่องมาจาก งาน TUC หรือ Thai GIS User Conference จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา ภายใต้ธีม Transforming Thailand with Geospatial Infrastructure ณ อาคารมหาจักรีสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ซึ่งงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพ เตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจในการทำงานของเทคโนโลยี GIS เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่จะนำเทคโนโลยี GIS มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเรียน และการทำงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในระดับองค์กรและบุคคลภายในงานมีบูธสาธิตและแนะนำการใช้งานเทคโนโลยี ArcGIS ในหลายๆ ด้าน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์...

  บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงาน PEA Digital Day ภายใต้ธีม “AI และ Machine learning กับบทบาทสำคัญในโลกปัจจุบัน” จัดโดยชมรมเทคโนโลยีดิจิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลภายในองค์กร ซึ่งภายในงานประกอบ ด้วยการบรรยายวิชาการ การเสวนา และการจัดแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานภายนอก โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอระบบ Outage Management ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการแจ้งเหตุไฟฟ้า ขัดข้อง แสดงตำแหน่งการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องในรูปแบบ Heat map และสามารถวิเคราะห์กราฟ เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าขัดข้อง ระยะเวลาการแก้ปัญหาในแต่ละการไฟฟ้า รวมถึง ช่วงเวลาการเกิดเหตุ ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในด้านการปรับปรุงมาตรฐานการบริการให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น...

  จบไปแล้ว!! กับงาน TUC2019 : Thai GIS User Conference 2019 ครั้งที่ 24 งานสัมมนาเชิงวิชาการด้านระบบภูมิสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้ธีม “Transforming Thailand with Geospatial Infrastructure” การยกระดับประเทศด้วยโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชันพิเศษสุดๆ ปีนี้มีการนำเสนอเทคโนโลยี GIS และ Solution ในรูปแบบ Geo Journey ให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 1,000 คนทั่วประเทศได้เห็นภาพกันชัดๆ ถึงกระบวนการทำงานของระบบ GIS  ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ นับว่าเป็นงานสัมมนาที่ครอบคลุมทุกๆ ด้านของ GIS และเชื่อมั่นว่าผู้ร่วมงาน จะได้รับมุมมองใหม่ๆ...

  [embed]https://youtu.be/w9V_tCaOIHU[/embed] บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้นำด้าน Location Intelligence และตัวแทนจำหน่าย ArcGIS เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศระดับโลกแห่งเดียวในประเทศไทย เผยการก้าวสู่ Smart City ควรมุ่งผลักดันทั้งเมืองใหญ่และการปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้หัวใจของการบริหารจัดการเมืองแบบบูรณาการด้วยการนำข้อมูลเชิงพื้นที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์งานบริการประชาชนในทุก ๆ ด้าน ล่าสุดร่วมกับเทศบาลเมืองนครนนท์ ผุด “นครนนท์ 4.0”  ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยบูรณาการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจ เฟสแรก เปิดแอพพลิเคชันใช้งานบนสมาร์ทโฟนและแท็บแลต รองรับงานบริการประชาชน เฟสที่สองจ่อลุยบูรณการระบบที่ดิน แผนภาษี ต้นปีหน้านางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ประเทศไทยนอกจากการเปลี่ยนแปลงเมืองใหญ่ให้เป็นสมาร์ทซิตี้แล้ว การยกระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็น Smart City (สมาร์ทซิตี้) หรือ  Smart Local Government (SLG) เป็นสิ่งที่ต้องผลักดันและให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน ซึ่งหัวใจของการบริหารจัดการเมืองจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการด้วยนำข้อมูลเชิงพื้นที่ หรือโลเคชั่นมาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแผนที่ภาษี งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานแจ้งเหตุ...

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ๆ เผยพบผลสำรวจของซีบีอาร์อี บริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก ชี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยยังคงเติบโตต่อเนื่อง ที่อยู่อาศัยย่านชานเมืองเป็นกระแสที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ที่พบว่าตลาดที่อยู่อาศัยย่านชานเมืองขยาย จากปัจจัยหนุนด้านการพัฒนาระบบคมนาคมอย่างรวดเร็ว ทำให้เทรนด์การมีบ้านชานเมืองเริ่มกลับมาได้รับความนิยม เพื่อก้าวตามสถานการณ์รับการขยายตัวของเมือง นักลงทุนอสังหาต้องอาศัยตัวช่วยเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง สบช่องส่ง ArcGIS แพลตฟอร์มด้านภูมิสารสนเทศอัจฉริยะ ด้วย 4 เครื่องมือตัวช่วยแก้เกมส์ธุรกิจอสังหาฯ ยุคการเปลี่ยนแปลง มุ่งวิเคราะห์วางกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ปัจจุบันมีบริษัทพัฒนาอสังหาฯ 5 อันดับแรกของประเทศใช้ ArcGIS แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ เพื่อตั้งรับกับสถานการณ์ธุรกิจอสังหาฯ ที่เกิดขึ้นนางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า...

เรื่องจริงจาก Ascena Retail Group เป็นบริษัทค้าปลีกชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเปอร์โตริโก หลังจากนำเอาโซลูชั่นจาก Esri ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคและวางแผนการตลาดการสร้างแบรนด์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวบริษัท Ascena Retail Group เป็นบริษัทค้าปลีกชั้นนำที่สินค้ามีลักษณะเฉพาะสำหรับสุภาพสตรีและวัยรุ่นสตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเปอร์โตริโก  โดยมี Dressbarn, Maurices และ Justice เป็นแบรนด์ภายใต้บริษัทที่มุ่งใส่ใจความต้องการและความชอบที่แตกต่างกันของลูกค้า 3 กลุ่ม บริษัท Ascena ได้นำระบบจีไอเอส (GIS) ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของบริษัท Esri วิเคราะห์ จัดการ และดูข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าปลีกของบริษัท ในโลกที่สภาพสังคมและการให้ลำดับความสำคัญมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง GIS จึงเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้บริษัท Ascena จัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ได้การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลประชากรศาสตร์ของ Esri Business Analyst ช่วยให้บริษัท Ascena เข้าถึงลูกค้าในแบบ Customer centric...

วงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการแข่งขันแย่งชิงลูกค้าอย่างดุเดือด ด้วยกลยุทธ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งในเรื่องการทำแบรนด์ดิ้ง  ดีไซน์ ทำเลทองในย่านสำคัญ ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและการสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้ายุคดิจิทัล ในขณะเดียวกับในวงการอสังหาฯ ยังได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาทรานส์ฟอร์เมชั่นองค์กร ด้วยการนำมาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์วางกลยุทธ์ผนวกกับเทรนด์ของธุรกิจอสังหาฯ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยจากข้อมูลของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ระบุว่าเทรนด์ที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต คือ “เทรนด์การลงทุนและเทรนด์การอยู่อาศัย”เทรนด์ด้านการลงทุน จะพบว่าผู้ประกอบการหันมาพัฒนาโครงการสิทธิการเช่าระยะยาว (Leasehold) บนที่ดินขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ และสามารถพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ มีการครอบครองโดยหน่วยงานรัฐบาล โดยผู้ประกอบการได้นำมาพัฒนาเป็นโครงการเมกะโปรเจค (Mega Project) ที่ผสมผสานการใช้พื้นที่ ในด้านของผู้ซื้อเอง ก็หันมาให้ความสนใจมากขึ้นเนื่องจากถูกกว่า และยังจะเห็นการพัฒนาโครงการแบบผสมผสาน (Mixed-used) เพื่อกระจายความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ ลดการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเข้าใกล้ร้อยละ 20 บ่งชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ที่นำมาซึ่งความต้องการที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น ดังนั้น การเกิดตลาดที่เป็นบ้านสำหรับผู้สูงอายุ (Senior...

                   บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมนา Esri Business Summit 2019 “Location Intelligence for Real Estate”งานสัมมนาสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ เจาะลึกถึงการนำเทคโนโลยี GIS เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในธุรกิจ งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562ณ Victor Club อาคารสาทรสแควร์                  ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย แสดงความสามารถของเทคโนโลยี GIS ในแง่มุมของการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่การเลือกแปลงที่ดินที่มีศักยภาพสูง การจำลองพื้นที่ขายแบบ...

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานวันวิชาการ “ห้ากลุ่มสาระจัดเข้ม สามกลุ่ม STEM Education” ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ GIS และมีกิจกรรมเกมให้นักเรียนตอบคำถามด้วย ArcGIS Online โดยให้น้องๆนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คุ้นเคยและฝึกการใช้งาน ArcGIS Online ไปในตัวอีกด้วย ต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์และน้องๆโรงเรียนเซนต์ดอมินิกที่ให้โอกาสบริษัทอีเอสอาร์ไอฯ มอบความรู้ด้าน GIS แก่น้องๆเยาวชนค่ะ...

  บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานประชุมเชิงวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และ ภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 หรือ TGEO 2019 จัดโดยภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 - 13 มกราคม 2562 ณ อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่อข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ระหว่างนิสิตนักศึกษา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ภายในงาน บริษัทฯ ได้นำเสนอการใช้งาน ArcGIS ให้กับผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาจากสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการในด้านภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์กายภาพ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยนิสิตนักศึกษา และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมอีกด้วย   ...