ในช่วงที่เศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง เมืองโคลตัน ในรัฐแคลิฟอร์เนียจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกระหว่างจะเพิ่มคลังสินค้ามากขึ้น หรือจะเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเมืองมากขึ้น เดิมทีเมืองโคลตันนั้นมีประชากรประมาณ...

เรากำลังอยู่ในยุคที่องค์กรต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีเป็นกลยุทธ์สำคัญเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ เพราะเห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทุกหน่วยงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะองค์กรด้านภูมิสารสนเทศที่พัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ผลงานและการประมวลผลการวิเคราะห์ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่...

ปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือเทคโนโลยีจีไอเอส (GIS) มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และได้มีการนำมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการบูรณาการขับเคลื่อนข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และสร้างมุมมองในมิติต่าง...

เมื่อธุรกิจการเกษตรในปัจจุบันต่างคำนึงถึงผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม วิธีการลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์จึงเกิดขึ้นมากมาย ตัวอย่างหนึ่งคือบทความล่าสุดของนิตยสาร Forbes ที่กล่าวถึงสตาร์ทอัพด้าน...

คอร์สเรียนฟรี! จาก Esri Thailand ที่จะช่วยคุณในการทบทวนทักษะการเขียนโปรแกรม...

เพราะข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีความโปร่งใสมากขึ้น ทำให้ทุกวันนี้ไม่ว่าใครก็สามารถทราบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในแต่ละกิจกรรม สินค้า และพื้นที่อย่างง่ายดายเพียงแค่ค้นหาในอินเตอร์เน็ต อย่างเช่น...

เป็นเรื่องน่าคิดว่าอนาคตของเกาะสิงคโปร์จะเป็นอย่างไรทั้งในแง่จุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลก และความอยู่รอดของประชาชน เพราะท่าเรือสิงคโปร์ซึ่งตั้งอยู่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียต่อกับแปซิฟิกคือชุมทางการขนส่งที่มีขนาดใหญ่และหนาแน่นที่สุดของโลก แต่พื้นที่บนเกาะกลับมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้น จึงเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างมากหากได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน สมัยก่อนสิงค์โปร์ไม่สามารถวาดแผนที่ความลึกของมหาสมุทร...