Real-Time GIS

ช่วยคุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง

ระบบ GIS แบบ Real-time จะวิเคราะห์ข้อมูล sensor และ ข้อมูลอัพเดท (live feeds) อื่น ๆ จากนั้นจึงนำข้อมูลมาใส่ในแผนที่แบบ interactive เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปแบบ real-time