ArcGIS for Server

ความสามารถของ ArcGIS กับอินฟราสตรักเจอร์ในองค์กร

ArcGIS for Server ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยการนำพลังของ GIS มาช่วยในเรื่องการตัดสินใจที่ดียิ่งกว่าของคนในองค์กร เนื่องจาก ArcGIS for Server เป็นซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับอินฟราสตักเจอร์ขององค์กร ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนองค์กรทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ และการรักษาความปลอดภัย สามารถควบคุมการทำงานจากส่วนกลาง และพนักงานในองค์กรสามรถเข้าถึงข้อมูลแผนที่ผ่านเว็บบราวเซอร์ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือ เดสก์ท็อป ได้ ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานแบบ Private Cloud

Solutions

Make GIS Available Everywhere

เมื่อ GIS เว็บทำงานร่วมกับ ArcGIS for Server จะทำให้สามารถเข้าถึงแผนที่ และ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้ ทุกที่ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์สื่อสาร รวมถึงเว็บบราวเซอร์ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต และเดสก์ท็อป

Keep Your GIS under Your Complete Control

ควบคุมการทำงานของ GIS แพลตฟอร์มในการนำไปใช้ในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขององค์กร เนื่องจาก ArcGIS for Server ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนองค์กรทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ และการรักษาความปลอดภัย จึงเป็นเรื่องง่ายในการควบคุมการทำงานของ GIS

Make It Simple for Your Users to Get the Information They Need

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่นำมาใช้กับ ArcGIS for Server สามารถเข้าถึงได้อย่างหลากหลายวิธีจากแอพพลิเคชันที่พร้อมใช้งาน สามารถกำหนดค่าได้อย่างง่ายดาย โดยเน้นประสบการณ์ของผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้งานประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว