ArcGIS Platform

Innovation through Geography

ArcGIS Platform เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมการทำงานทุกรูปแบบทั้งบน เดสก์ท็อป เซิร์ฟเวอร์ โมบาย และระบบคลาวด์เทคโนโลยี ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในภาครัฐบาล ภาคเอกชน และกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทมาร่วมค้นพบว่า ArcGIS Platform สามารถช่วยธุรกิจ หรือองค์กรได้อย่างไร


Planning and Analysis

ค้นพบระบบธุรกิจอัจฉริยะ – ไม่ว่าจะเป็นสภาพการจราจร , ลักษณะภูมิอากาศ , ประชากร และข้อมูลของคู่แข่งขัน ArcGIS สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เลือกทำเลที่ตั้ง เส้นทางการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถทำการพยากรณ์ขั้นสูง ซึ่งแสดงในรูปแบบที่ง่ายต่อการอ่านในลักษณะแผนที่ หรือรายงาน

“ Esri มีความเชียวชาญเรื่องแผนที่ที่มีชนิดของข้อมูลมากมายหลากหลาย ทำให้รู้ถึงความสัมพันธ์ รูปแบบ และแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต
บริษัทใหญ่ ๆ ต่างมองหาซอฟต์แวร์นี้เพื่อที่จะช่วยพวกเขาในการทำงาน ขณะที่มีงบประมาณที่จำกัด”
The Washington Post

Operational Awareness

ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานเหตุการณ์ หรือการปฎิบัติงานที่เกิดขึ้นวันต่อวัน ให้กับทีมงานเครือข่ายในองค์กร ติดตามการบริการ การส่งมอบ พนักงาน ยานพาหนะ เส้นทางของพายุเฮอริเคน หรือเครือข่ายสังคม ไม่ว่าที่ไหนก็ตามในโลก รวมถึงแบ่งปันข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

Field Data Collection

การส่งข้อมูลจากภาคสนาม ไปยังอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ทำให้ทีมงานสามารถดูข้อมูล และแผนที่ได้ในทันที เพื่อลดระยะเวลา และการตัดสินใจที่ดียิ่งกว่า และทีมงานยังสามารถส่งข้อมูลกลับมายังพนักงานภาคสนามได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ง่ายต่อการรายงานปัญหา หรือการสั่งงานกลับไป พร้อมทั้งปรับปรุงการบันทึกการบำรุงรักษา

Asset Management

สามารถมองเห็นการทำงานของทรัพย์สินขององค์กรได้ในทันที สืบค้นประวัติการบำรุงรักษาได้ ปรับปรุงโครงการ และตรวจสอบแผนงาน ArcGIS ยังสามารถแชร์ข้อมูล และทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ของธุรกิจ เช่น ระบบ SAP , Office, IBM Cognos และ SharePoint เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทางการเงินในสินทรัพย์นั้น ๆ

“ ในรัฐแมรี่แลนด์ , เรามุ่งเน้นในเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของอ่าว Chesapeake ซึ่งได้รับผบกระทบจากมลภาวะ สารปนเปื้อน
โดยการใช้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และวัดผลการดำเนินการปรับปรุงอ่าวในแต่ละปี ”
—Governor Martin O’Malley, Maryland

Public Engagement

สร้างปฎิสัมพันธ์กับลูกค้า และสามารถรายงานเพื่อสร้างความโปร่งใสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ArcGIS สามารถสร้างเว็บไซต์ที่แสดงถึงการใช้จ่ายในแต่ละเม็ดเงินที่มีการใช้จ่ายออกไป และการสร้างแอปพลิเคชันที่ใชในการรายงานได้อีกด้วย

“เราต้องการจะทำทุกอย่างให้โปร่งใสในการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม
หนึ่งในงานการอภิปรายเราต้องการให้ทุกคนรู้ว่าเงินที่พวกเขาบริจาคนำไปใช้ประโยชน์ในทางใดบ้าง”
—Andrew Schroeder, Director of Research and Analysis, Direct Relief