ArcGIS Platform

ค้นหา ใช้ สร้าง และแบ่งปันแผนที่จากอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ArcGIS ช่วยให้ทุกคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องในสายงานด้านใดก็ตาม ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม และเกิดการประสานงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Apps Are the Window into the Platform

GIS Professionals

การใช้แอพพลิเคชันที่มาพร้อมกับ ArcGIS for Desktop มีความสามารถในการใช้งานเหมือนกับตัว ArcGIS ที่เป็นแม่แบบ ซึ่งการเขียน หรือสร้างแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง

Executives, Knowledge Workers, and the General Public

การสร้างแผนที่เป็นเรื่องง่าย แม้ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้งาน GIS มาก่อนก็สามารถใช้แอพพลิเคชันผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ โดยสามารถใช้ข้อมูลในขณะนั้น หรือข้อมูลที่ถูกต้องที่จัดหามาได้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

Control Access

สามารถควบคุม การจัดเก็บข้อมูล สถานที่ รวมถึงกำหนดผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Hosted in Esri’s Cloud

ArcGIS Online เหมาะสำหรับองค์กรที่ไม่ต้องการเสียเวลาในการสร้างระบบภูมิสารสนเทศ (ระบบ GIS) หรือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล แต่ข้อมูลจะถูกรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์ของ Esri เนื่องจากมีรูปแบบการทำงานแบบ Public Cloud เหมาะสำหรับการสร้างแผนที่แบบอินเตอร์แอคทีฟบนเว็บไซด์ ที่สามารถแบ่งปันข้อมูลแผนที่ให้กับทุกคนได้ โดยการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กร ข้อมูลของ Esri และข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เข้าด้วยกัน

Hosted in Your Infrastructure

ArcGIS for Server เป็นซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับอินฟราสตักเจอร์ขององค์กร ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนองค์กรทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ และการรักษาความปลอดภัย สามารถควบคุมการทำงานจากส่วนกลาง และพนักงานในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลแผนที่ผ่านเว็บบราวเซอร์ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือ เดสก์ท็อป ได้ ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานแบบ Private Cloud

Create Data with ArcGIS for Desktop

ArcGIS for Desktop เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนโน๊ตบุ๊ค หรือ แล็ปท็อป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง จัดเก็บ รวมถึงใช้ในการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลเชิงธุรกิจเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และยังแบ่งปันข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อีกด้วย

Get Access to a World of Content

ArcGIS Online สร้างแผนที่บนเว็บแบบโต้ตอบได้ทันที และแบ่งปันข้อมูลแผนที่ให้กับผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งาน และสามารถรวมกับข้อมูลที่องค์กรมีอยู่ ArcGIS ออนไลน์ยังเป็นตัวเสริมสำหรับ ArcGIS for Desktop โดยการเพิ่มแผนที่ฐาน (เช่น ข้อมูลประชากร) ในโครงการของคุณได้เช่นกัน

Connect to Your Databases

ใช้ ArcGIS for Server ในการเชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูล (Microsoft SQL Server , Oracle, Netezza, IBM DB2, PostgreSQL และอื่น ๆ ) และยังสามารถรวมกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และยังสามารถจัดเก็บข้อมูลร่วมกัน ภายใต้การจัดการของ ArcGIS

Collect Data Using Focused Apps

เมื่อมีการป้อนข้อมูลเข้าไปในแอปพลิเคชัน ArcGIS ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ เดสก์ท็อป สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ต ข้อมูลเหล่านั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม

Share Location Information

สามารถแบ่งปันข้อมูล และการวิเคราะห์แผนที่ ไปยังผู้อื่นที่ต้องการได้

Easy-to-use Apps

ข้อมูลเชิงพื้นที่ส่วนใหญ่แชร์ผ่านแอปพลิเคชัน โดยจะถูกให้บริการผ่าน ArcGIS ออนไลน์ หรือ ArcGIS for server Spatial information is primarily shared via apps, but it gets served to those apps using ArcGIS Online or ArcGIS for Server. ArcGIS Online and ArcGIS for Server web enable your data and tools.

Use ArcGIS with Your Own Business Systems

สามารถใช้ ArcGIS ออนไลน์ หรือ ArcGIS for Server ในการแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย โดยการใช้ Esri Maps for Office, Esri Maps for SAP BusinessObjects, Esri Maps for IBM Cognos,