การนำข้อมูลไปแสดงค่าพิกัด หรือตำแหน่งบนแผนที่

ไม่ว่าคุณจะสร้าง ถ่ายทอด แจกจ่าย หรือบริโภคพลังงานไฟฟ้าต่างๆ คุณต้องรู้ว่าแหล่งกำเนิดมาจากไหน กำลังจะแจกจ่ายไปที่ไหน จะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการแจกจ่ายนั้น ๆ อีกทั้งยังสามารถจัดการ คาดการณ์ในเรื่องของไฟฟ้าดับ ผลกระทบกับการดำเนินงาน และทรัพย์สินต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ GIS ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่าย ให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ ด้วยการวิเคราะห์ตำแหน่งเชิงพื้นที่