ให้เทคโนโลยีของเรา เปิดโลกธุรกิจของคุณ

เทคโนโลยีและข้อมูลเชิงลึกจากเราช่วยให้คุณพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ตอบสนองลูกค้าได้หลากหลายยิ่งขึ้น รวมทั้งรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ขยายตลาด สร้างโอกาสในการเติบโต และบูรณาการระบบการทำงานทั้งในระดับภูมิภาคและสากลเข้าไว้ด้วยกัน เมื่อแพล็ตฟอร์มจาก Esri ผนวกเข้ากับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ผลลัพธ์ที่ได้คือการวิเคราะห์ที่แม่นยำและตรงความต้องการ ให้ตำแหน่งที่ตั้งทำหน้าที่อธิบายบริบท คัดแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกลไกตลาด วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของคุณ

Benefits

Target

สามารถค้นหาลูกค้าได้อย่างเหมาะสมกับสินค้าที่จะนำเสนอ ตามพฤติกรรม ความต้องการ และโอกาสที่มีอยู่ในตลาด

Expand

เพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้องในกระบวนการตัดสินใจ และลดระยะเวลาในทุกย่างก้าวของธุรกิจ

Analyze

เข้าใจความแตกต่างได้อย่างลึกซึ้ง ด้วยข้อมูล และแนวโน้ม

Solutions

ArcGIS Online

ArcGIS Online ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างง่ายดายและรวดเร็ว เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลให้คนในองค์กรได้ ด้วย Story map ซึ่งเป็นเทมเพลตพร้อมใช้งาน ทำให้เกิดการรับรู้ และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

ArcGIS Platform

ArcGIS สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เลือกสถานที่ที่เหมาะสม หรือสร้างแบบจำลองเพื่อคาดการณ์ หรือแนวโน้มได้ เพื่อตอบคำถาม และบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ