อสังหา...ธุรกิจที่ไม่ปรานีใคร

อสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่ซับซ้อน คุณจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตตลาดของคุณให้ชัดเจน วิเคราะห์โอกาสและสถานการณ์ได้อย่างมืออาชีพ นำเสนอข้อมูลได้น่าสนใจจนดึงดูดให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้ทันที ด้วยรูปแบบการแสดงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจาก Esri ช่วยให้คุณนำเสนอเอกลักษณ์และข้อมูลต่างๆ ของสินทรัพย์ได้อย่างโดดเด่นและแตกต่างจากบรรดาคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสตอรี่บอร์ดแบบโต้ตอบอัตโนมัติหรือการเลือกใช้ข้อมูลในการนำเสนอ ที่สำคัญคือคุณสามารถเดินหน้าธุรกิจได้ทันทีโดยไม่ต้องขอรับการอนุมัติจากสถาบันการเงินใดๆ

Benefits

Market

สร้างประสบการณ์ และความประทับใจให้กับลูกค้า

Create

การย่อยข้อมูลอย่างง่ายได้จากหลากหลายแห่ง เพื่อให้เห็นภาพที่เข้าใจมากขึ้น

Showcase

สามารถสร้างความสนใจ ความประทับใจด้วยการเล่าเรื่องราวผ่าน Story Map แบบโต้ตอบได้

Solutions

ArcGIS Online

สามารถแบ่งปันข้อมูลให้เพื่อนร่วมงาน ลูกค้าได้อย่างง่าย ด้วยเทคโนโลยีระบบคลาวด์ผ่านทางออนไลน์ ด้วยการใช้แผนที่บอกเล่าเรื่องราว (story map) ของ ArcGIS Online ที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในสถานที่ และเกิดการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

Esri CityEngine

Esri CityEngine สามารถทำการวิเคราะห์ เปรียบเทียบทุกมุมมองของอาคาร ไม่ว่าจะเป็น เงา แสงสะท้อน ความร้อนในรูปแบบภาพ 3 มิติ เสมือนจริง ในขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งจะส่งผลให้การสร้างเมืองในอนาคตประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย