เดินหน้าเต็มพิกัด กระตุ้นยอดขาย

เมื่อคุณรู้ทันคู่แข่ง เข้าใจกลไกตลาด เข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภค และระบุถึงปัจจัยที่กระตุ้นยอดขายและศักยภาพได้ เมื่อนั้นคุณจะมองเห็นช่องว่างในตลาด โอกาสในการลงทุนผ่านสินทรัพย์ต่างๆ และด้วยเครื่องมือจาก Esri จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอข้อมูลผ่านกราฟและตารางที่สวยงาม เข้าใจง่าย ให้คุณทดลองลงทุนในสถานการณ์จำลองและพยากรณ์ความเป็นไปได้กับเราได้แล้ววันนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณและลูกค้าคนพิเศษ

Benefits

Focus

สามารถอยู่ในตลาด และรับกับการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อปัจจัยทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป

Prioritize

เพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดในสิ่งที่ต้องการบนพื้นฐานของตำแหน่งสถานที่

Reduce

GIS และการวิเคราะห์สถานที่ ทำให้เห็นถึงกิจกรรมการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงกิจกรรม และลดต้นทุน

Solutions

ArcGIS Online

ArcGIS Online ที่มีระบบการทำงานบนแพลตฟอร์ม แบบคลาวด์ ทำให้ทุกคนสามารถแบ่งปันข้อมูล เพื่อ การมองเห็นข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน สำหรับการตัดสินใจที่ถูกต้อง

Esri CityEngine

สร้างภาพในรูปแบบ 3 มิติเสมือนจริง ทำให้สามารถมองเห็นมุมมองที่ดียิ่งขึ้นด้วย Esri CityEngine

Esri Location Analytics

บริษัททั่วโลกใช้การวิเคราะห์เชิงพี้นที่ (location analytics) ในการเพิ่มมุมมอง ข้อมูลทางธุรกิจให้เด่นชัด มากขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการถือครองอสังหาริมทรัพย์