แผนที่สามารถทำได้มากกว่าที่คุณคิด

ด้วยแพลตฟอร์มของ ESRI คุณสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียวแล้วนำมาผลิตแผนที่ได้หลายครั้ง ทำให้คุณสามารถบริหารจัดการการใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ข้อมูลได้ตามต้องการ การผลิตแผนที่คุณภาพสูง การออกแบบสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง และการมีข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ ข้อมูลและการให้บริการข้อมูลภูมิประเทศรูปแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ มาช่วยกันพัฒนาการสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้กับลูกค้าของคุณเพื่อช่วยให้การแก้ปัญหาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติประสบความสำเร็จด้วยแพลตฟอร์มของ ESRI

Insights

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำแผนที่ของทวีปยุโรป

Dutch Kadaster – หน่วยงานผลิตแผนที่ของเนเธอร์แลนด์ และ swisstopo – หน่วยงานรัฐบาลกลางเพื่อการผลิตแผนที่ภูมิประเทศของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้ ArcGIS สำหรับการผลิตแผนที่ ซึ่งหน่วยงานทั้ง 2 แห่ง ได้ตระหนักดีถึงค่าใช้จ่ายและเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากการผลิตแผนที่ที่รวดเร็วมากขึ้นสำหรับลูกค้าท่สนใจสั่งซื้อแผนที่ของหน่วยงาน สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่
อ่านเพิ่มเติม

แผนภูมิที่ชาญฉลาดสำหรับแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย

แม่น้ำฉางเจียงหรือแม่น้ำแยงซี ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ทอดตัวยาวที่สุดในประเทศจีน เป็นแม่น้ำที่ถูกใช้เป็นเส้นทางสำหรับการขนส่งสินค้าอย่างมากมาย ทำให้ Changjiang Water Bureau ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงคมนาคมของจีนใช้ ArcGIS สำหรับการสร้างแผนที่การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ - Electronic Navigation Charts (ENCs) สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่
อ่านเพิ่มเติม

ArcGIS ทำให้การจัดข้อมูลการบินดีขึ้น

ArcGIS for Aviation เป็นแพลทฟอร์มที่คุณต้องการหากอยากให้หน่วยงานของคุณเป็นหน่วยงานสร้างแผนที่เดินอากาศที่ทันสมัย ด้วยแพลทฟอร์มนี้คุณสามารถแสดงข้อมูลของคุณทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติที่ได้จากระบบที่ผลิตข้อมูลที่หลากหลายซึ่งรวมไปถึงข้อมูลในรูปแบบ CAD ด้วย หรือข้อมูลจากเซนเซอร์ที่มีการจัดเก็บแบบ real-time และข้อมูลจากระบบคลาวด์มาสร้างเป็นแผนที่ได้ สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ อ่านเพิ่มเติม

ทำให้การสำรวจสภาพแวดล้อมในป่าไม้ง่ายขึ้น

Watershed Sciences Inc. ได้เตรียมข้อมูลแผนที่ดิจิตอลให้กับผู้ใช้งานที่ใช้ ArcGIS แพลทฟอร์มของ Esri ด้วยจำนวนผู้ใช้มหาศาล ทั้งผู้ใช้จากหน่วยงานสำหรับสร้างแผนที่ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิ่น รวมไปถึงหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมได้วางใจในข้อมูลอันชาญฉลาดของหน่วยงานนี้ทำ เพื่อช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ อ่านเพิ่มเติม