บริหารจัดการที่ดินอย่างล้ำสมัย

ข้อมูลผืนที่ดินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือและเข้าถึงได้ คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างระบบการจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ platform การบริหารที่ดินที่นำสมัยของบริษัท ESRI ได้รวมเข้ากับการทำงานภาคสนามอย่างสมบูรณ์ และเชื่อมต่อกับระบบต่างๆอย่างมั่นคง เพื่อให้ข้อมูลภาคสนามที่ได้มาคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของข้อมูล รับประโยชน์มากมายจากทรัพยากรและเครื่องมือที่ละเอียดอ่อนจาก ESRI เพื่อให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ