OverviewPlatform ของ ArcGIS ช่วยให้การออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างมีความสมจริงมากขึ้น รวมทั้งการใช้งานและการจัดการก็สามารถเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายดาย template ที่มีความเฉพาะกับสิ่งก่อสร้างสามารถใช้ร่วมกับซอฟแวร์ด้านสิ่งก่อสร้างชั้นนำ เช่น IWMS CMMS CAFM และ ERP เพื่อสร้างแผนที่ทั้งด้านในและด้านนอกตัวอาคาร นอกจากนี้ ArcGIS ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดอายุการใช้งานของอาคาร ตั้งแต่การเลือกที่ตั้งอาคารจนถึงแผนการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ค้นพบวิธีต่างๆที่ GIS สามารถช่วยองค์กรใดๆวางแผนการจัดการอาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆได้ตามขอบเขตการทำงานต่างๆดังนี้
• Portfolio: จัดการกับทรัพย์สินเช่นที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และออฟฟิศทำงาน
• Operations: ติดตามและจัดการกับทรัพย์สินในเชิงพื้นที่เพื่อขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่น
• Safety and Security: สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการอาศัยอยู่ให้กับตัวอาคารด้วยการจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด
• Data Management: เก็บ จัดการ และรวบรวมข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยระบบวิสาหกิจ
Templates for Facilities
ใครๆก็สามารถใช้ Template ของ ArcGIS Platform เพื่อสร้าง ดู และใช้งานแผนที่อัจฉริยะ รวมทั้งแบ่งปันและตกแต่งข้อมูลสารสนเทศ แผนที่เหล่านี้สามารถนำไปแชร์บนอินเตอเน็ตหรืออุปกรณ์มือถือต่างๆ แล้วสร้างเป็นแอพพลิเคชั่นใช้งานบนเว็บไซต์ได้อีกด้วย Template ต่างๆสามารถรวมข้อมูล Facility ให้เป็น format มาตรฐานเดียวกัน ใช้หลักการทำแผนที่ที่ทำให้ข้อมูลอ่านเข้าใจได้ง่าย และทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้นสำหรับบุคคลากรในองค์กร