การวางแผน และออกแบบในอนาคต

นักวางผังชุมชน และผังภาค ใช้เทคโนโลยีของ Esri เพื่อประเมินลักษณะในอนาคตที่ดีขึ้นของชุมชน โดยใช้วิธีการเชิงพื้นที่ในการสร้างความปลอดภัย สร้างสถานที่ที่มีชีวิตชีวา ซื่งผู้คนสามารถใช้ชีวิต ทำงาน เรียนรู้ และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้ นักวางแผน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก และนักออกแบบในเมือง สามารถใช้แผนที่ของ Esri และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในการสร้างแบบจำลองของการเปลี่ยนแปลง ในกระบวนการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

“GeoPlanner ใหม่ของ Esri และ CityEngine ที่ได้รับการปรับปรุงนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักวางแผนการใช้ที่ดิน ทั้งผู้ใช้ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ GIS” รายงานจากการ์ทเนอร์: GeoPlanner ที่ง่ายต่อการใช้งานของ Esri จะดึงดูดความสนใจของนักวางผังเมืองใหม่สู่ระบบ GIS

Insights

เครื่องมือสร้างภาพ 3 มิติ สำหรับการวางผังเมืองใหม่

เพียงแค่ลากและวางเลนจักรยานไว้ที่นี่ วางสวนสาธารณะไว้ตรงนี้ และสร้างภูมิทัศน์ของเมืองที่สมบูรณ์แบบ คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองขึ้นมาได้ทันทีด้วย Esri CityEngine
อ่านเพิ่มเติม

เว็บไซต์ช่วยให้ประชาชนสามารถค้นหา สำรวจ และปรับปรุงสวนสาธารณะของเมืองในสหรัฐ

โครงการปาร์คสกอร์ ของเดอะทรัสต์ฟอร์พับบลิคแลนด์ ตรวจสอบว่ามีสวนสาธารณะเพียงพอต่อความต้องการของแต่ละชุมชนหรือไม่ สร้างขึ้นจาก ArcGIS ออกมาเป็นเครื่องมือ ParkScore ที่ช่วยให้บุคคลและผู้นำชุมชนร่วมกันปรับปรุงสวนสาธารณะทั้งระบบ
อ่านเพิ่มเติม

แสดงผลการเปลี่ยนแปลง ออกแบบอนาคต

เป็นคำกล่าวเกี่ยวกับสถานะของ GeoDesign ในช่วงถาม-ตอบ กับ แคลลีน ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการของโรงเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์และภูมิสถาปัตยกรรมสตัคเคอร์แมน ที่มหาวิทยาลัยรัฐเพนซิลเวเนีย ที่ เธอยังเป็นผู้สอนหลักของหลักสูตร GeoDesign สำหรับบัณฑิตศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม

โซลูชั่น GeoDesign ของ Esri ในรายงานการ์ทเนอร์

รายงานฉบับใหม่จากการ์ทเนอร์ (GeoPlanner ที่ง่ายต่อการใช้งานของ Esri จะดึงดูดความสนใจของนักวางผังเมืองใหม่สู่ระบบ GIS) บทวิเคราะห์เกี่ยวกับ GeoPlanner สำหรับ ArcGIS และ Esri CityEngine อ่านเพิ่มเติม

Interactive Demos