ESRI THAILAND

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตัวแทนหลักในการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการของผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศชั้นนำจาก ESRI Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งภายในประเทศไทยและรวมถึงประเทศกัมพูชา ลาวและพม่า

อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) มีความเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล กองทัพ และภาคการศึกษา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี


Address

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 202 ชั้น 12 อาคาร ซีดีจี เฮ้าส์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02 678 0710, 02 678 0714
ESRI Hotline: 02 678 0212
โทรสาร: 02 678 0321-3
ติดต่อ: esrith.contact@cdg.co.th

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
พิมพ์ภาพแผนที่และเส้นทางการเดินทาง