บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม GIS Day 2018 หรือกิจกรรมวันแห่งสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ในด้าน GIS ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะมีการจัดร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้เริ่มจัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่แรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ GIS กับภารกิจถ้ำหลวง และกิจกรรมแข่งขันการทำแผนที่โดยใช้โปรแกรม ArcGIS Online ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมงานอีกด้วย ซึ่งกิจกรรม GIS Day 2018 นี้จะมีอีก 4 มหาวิทยาลัย ที่จะร่วมจัดกิจกรรม โดยจะจัดขึ้นพร้อมกันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยทักษิณ ...

เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่อย่างมากที่ Esri Thailand ได้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้เทคโนโลยีด้าน GIS เพื่อ Location Intelligence ในการร่วมช่วยเหลือน้องๆทีมหมูป่า นักฟุตบอล 12 คนและโค้ชติดอยู่ภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Esri Spain ได้มีการนำเอาเรื่องราวนี้ออกเผยแพร่ให้ผู้ใช้งาน GIS ในประเทศสเปน ในงาน User Conference ที่ใหญ่ที่สุด สามารถเข้ารับชมวีดีโอจาก Esri Spain ที่พูดถึงการช่วยเหลือทีมหมูป่าได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง https://www.youtube.com/watch?v=VSg22eCl8FM&feature=youtu.be&t=47    ...

Jack Dangermond, Founder & President of Esri ได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว GovInsider เกี่ยวกับ 5 เทรนด์เทคโนโลยีที่น่าสนใจและสิ่งสำคัญในการเข้าสู่ Smart city เมืองอัจฉริยะ 1.ข้อมูล Big Data เทคโนโลยีที่เก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ไว้ในที่ที่หนึ่ง แล้วใช้อีกเทคโนโลยีผนวกเข้าไปเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่สามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้คนตลอดจนสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอาศัยอยู่ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนและสถานที่ต่างๆ รวมถึงการใช้เซ็นเซอร์ในการเก็บข้อมูลตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงยานพาหนะซึ่งช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2.ข้อมูลเชิงลึกแบบ Real time ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นล่าสุดอยู่เสมอ และยังสามารถนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์ธุรกิจได้แบบวินาทีต่อวินาที โดยเฉพาะข้อมูลเชิงตำแหน่งจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากคุณสามารถดูสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทันทีที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคสามารถระบุว่าที่ใดที่เกิดไฟฟ้าดับอย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้การตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 3.แผนที่ 3 มิติ ความสามารถในการแสดงผล 3 มิติ ช่วยให้นักวางผังเมืองและนักพัฒนาเมืองสามารถมองเห็นโครงสร้างของเมืองในอนาคต แผนที่ 3 มิติจะแสดงภาพจำลองเสมือนจริงทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร ช่วยให้สามารถออกแบบ วางแผน วิเคราะห์พื้นที่การมองเห็น จัดวางรูปแบบของเมือง และจำลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เสมือนจริงอีกด้วย 4.ปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ...

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS แบบครบวงจรเข้าร่วมแสดงความยินดี และถ่ายทอดความรู้การใช้งานเทคโนโลยี GIS เพื่อการพัฒนานครนนทบุรีสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ ในงานสัมมนาและชมนิทรรศการ “นครนนท์ 4.0 โครงการจ้างเหมาการให้บริการประชาชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต” งานสัมนนาและนิทรรศการ “นครนนท์ 4.0 โครงการจ้างเหมาการให้บริการประชาชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เป็นการเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อการพัฒนาเมืองนครนนทบุรีสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ ด้วยการใช้ระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบูรณาการของข้อมูลเชิงพื้นที่ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ปัญหาของประชาชน มีหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว สามารถระบุพิกัดบนแผนที่พร้อมแจกจ่ายงานให้หน่วยงานต่างๆ และรายงานผลกลับไปยังผู้แจ้งเหตุได้อีกด้วย ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเหตุร้องเรียนต่างๆ ผ่าน application หรือ website บนสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ต ซึ่งจะถูกส่งต่อข้อมูลมาที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการในการกระจายงานและติดตามผ่าน dashboard ซึ่งงานทั้งหมดแบ่งเป็น 6 ระบบงาน ได้แก่ ระบบแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียน ระบบสวัสดิการและสังคม ระบบสาธารณสุข ระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบงานติดตามโครงการ ระบบบูรณาการข้อมูลและ...

  จบไปแล้วกับงาน TUC Next Gen 2018 งานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศสำหรับอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ที่ต่อเนื่องมาจาก งาน TUC หรือ Thai GIS User Conference ซึ่งงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง ศักยภาพ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการทำงานของเทคโนโลยี GIS และเล็งเห็นประโยชน์ที่จะนำเทคโนโลยี GIS มาประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสม กับการทำงานในรูปแบบต่างๆ โดยภายในงาน น้องๆ นักศึกษาได้พบกับการบรรยายถึงความสำคัญและการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี GIS รวมถึงบรรยายพิเศษที่เป็น Highlight ของปีนี้นั่นก็คือ บทบาทเทคโนโลยี GIS กับงานภารกิจถ้ำหลวง นอกจากนี้ ยังมีบูธ Esri Product และกิจกรรมดวลความรู้ ประลองปัญญา ตอบปัญหาด้าน GIS ที่ให้น้องๆ นักศึกษาได้ ร่วมสนุกเล่นเกมส์และได้รางวัลติดมือกลับบ้านไปด้วย และในปีนี้มีน้องๆ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานกว่า...

จบไปแล้ว!! กับงาน TUC2018 : Thai GIS User Conference 2018  งานสัมมนาเชิงวิชาการด้านระบบภูมิสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้ธีม “Smart Location 4.0”  งานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่ที่รวบรวมเทคโนโลยี GIS จาก Esri สหรัฐอเมริกา ผู้นำด้าน GIS อันดับหนึ่งของโลก พร้อมนำเสนอโซลูชั่นที่น่าสนใจมากมาย แสดงศักยภาพของ Location Intelligence ที่สามารถตอบคำถามด้าน Location ในทุกเรื่องและนำมา ประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจ เสิร์ฟถึงมือผู้ใช้งานที่มาร่วมงานกว่า 1000 คนทั่วประเทศ อีกทั้งในปีนี้ยังมีเสวนาพิเศษ “บทบาท GIS กับภารกิจถ้ำหลวง” เจาะลึกถึงการนำเทคโนโลยี GIS เข้าไปช่วยเหลือทีมหมูป่า ที่ถ้ำหลวง จ.เชียงราย นับว่าเป็นงานสัมมนาที่ครอบคลุมทุกๆ ด้านของ GIS และเชื่อมั่นว่าผู้ร่วมงาน จะได้รับประโยชน์และความรู้เต็มเปี่ยมกลับบ้านไปอย่างแน่นอน   ขอขอบคุณ Sponsors และผู้ร่วมงานทุกท่านที่ให้ความสนใจกับงาน TUC2018 และพบกันใหม่ปีหน้านะคะ    ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" el_id="back-btn-news" z_index=""][vc_column][vc_column_text]Back[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] จากเหตุการณ์ทีมนักฟุตบอล 13 ชีวิต เข้าไปติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย และบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจช่วยเหลือ บทบาท เรื่องราว และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS นั้นได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร GIM INTERNATIONAL ซึ่งเป็นนิตยสารด้าน Geospatial ที่เผยแพร่ไปทั่วโลก ได้นำเสนอถึงบทบาทของ GIS ในการเข้ามามีส่วนช่วยในภารกิจนี้   อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gim-international.com/content/article/the-behind-the-scenes-story-of-the-thailand-cave-rescue...